Logo: BIP
.
Baner: LKŻBaner: Nowy rynekBaner: baner urządBaner: RynekBaner: Molo

Strona główna

Sesja nr 25 Rady Miejskiej w Sławie

 • Wydarzenie archiwalne Jednorazowe wydarzenie z kalendarium
 • 2020-09-24 | 14:30:00
 • Dodał / Autor: Remigiusz Bachorski
 • Miejsce:.Sala 001 Urzędu Miejskiego w Sławie
 • Region: .Sława
 • Organizator:.Biuro Rady, Burmistrz Sławy
 • Opłaty:.
 • Liczba miejsc:.Bez udziału gości ze względu na epidemię.
 • Osoba kontaktowa:.Grażyna Cyran 68 355 83 16
Mikrofony
W dniu 24 września 2020 r. o godz. 14.30 w sali nr 001 Urzędu Miejskiego w Sławie odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Sławie.

 
Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji
2. Ustalenie porządku obrad
3. Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami
4. Sprawy organizacyjne Rady
5. Informacja z wykonania budżetu gminy Sława za I półrocze 2020 r.
6. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 na odrębną własność położonego w Sławie przy ul. Chopina 21
7. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatce na ławnika.
            a/ Stanowisko Zespołu do wyboru ławników.
8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w m. Tarnów Jezierny.
9. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2020 
10. Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XVI/150/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sława na lata 2020-2033
11. Interpelacje i wnioski
12. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji              
13 .Zamknięcie obrad
 
Projekty uchwał dostępne na BIP gminy
 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku