Logo: BIP
.
Baner: LKŻBaner: Nowy rynekBaner: baner urządBaner: RynekBaner: Molo

Strona główna

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Sławie

 • Wydarzenie archiwalne Jednorazowe wydarzenie z kalendarium
 • 2020-02-27 | 15:00:00
 • Dodał / Autor: Remigiusz Bachorski
 • Miejsce:.Sala 001 Urzędu Miejskiego w Sławie
 • Region: .Sława
 • Organizator:.Biuro Rady
 • Opłaty:.
 • Liczba miejsc:.
 • Osoba kontaktowa:.Grażyna Cyran 68 355 83 16
W dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 15.00 w sali nr 001 Urzędu Miejskiego w Sławie odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Sławie
 
 
Proponowany porządek obrad
 
1.    Otwarcie sesji
2. Ustalenie porządku obrad
3. Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami
4. Sprawy organizacyjne Rady.
5. Sprawozdanie z realizacji ustawy o czystości i porządku w gminie.
6. Stanowisko Rady Miejskiej w Sławie w sprawie wniosku dot. przewozu osób.
7. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 na odrębną własność położonego w Sławie przy Pl. Rynek 20.
8. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sława w latach 2020-2024.
9. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sława na zadanie ograniczenia niskiej emisji, poprzez wymianę systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława na rok 2020.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/175/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Sława.
11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sława.
12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/150/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława  na lata 2020-2033.
13. Interpelacje i wnioski.
14. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
15. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał znajdują się na BIP gminy
 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl