Logo: BIP
.
Baner: LKŻBaner: Nowy rynekBaner: baner urządBaner: RynekBaner: Molo

Strona główna

XVII sesja Rady Miejskiej w Sławie

 • Wydarzenie archiwalne Jednorazowe wydarzenie z kalendarium
 • 2020-01-23 | 15:00:00
 • Dodał / Autor: Remigiusz Bachorski
 • Miejsce:.Sala 001 Urzędu Miejskiego w Sławie
 • Region: .Sława
 • Organizator:.Biuro Rady
 • Opłaty:.
 • Liczba miejsc:.
 • Osoba kontaktowa:.Biuro Rady 68 355 83 16
W dniu 23 stycznia 2020 r. o godz. 15.00  w sali nr 001 Urzędu Miejskiego w Sławie odbędzie się  XVII sesja Rady Miejskiej w Sławie.
 
 
Proponowany porządek obrad
 
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.
4. Sprawy organizacyjne Rady.
5. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady za rok 2019.
6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Sławie na 2020 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sławie na 2020 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie infrastruktury drogowej położonej w pasie drogi wojewódzkiej nr 278 przy ulicy Odrodzonego Wojska Polskiego w Sławie.
10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych  na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr V/71/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Sława oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
12. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2020.
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/150/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sława na lata 2020-2033.
14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/105/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli
nieruchomości za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Sława.
15. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/190/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia cen przyjęcia nieczystości płynnych do stacji zlewnej w Zakładzie
Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
16. Interpelacje i wnioski.
17. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.      
18. Zamknięcie obrad.

Załączniki do projektów uchwał znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sława.
 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku