Logo: BIP
.
Baner: LKŻBaner: Nowy rynekBaner: baner urządBaner: RynekBaner: Molo

Strona główna

XVI Sesja Rady Miejskiej w Sławie

 • Wydarzenie archiwalne Jednorazowe wydarzenie z kalendarium
 • 2019-12-19 | 15:00:00
 • Dodał / Autor: Remigiusz Bachorski
 • Miejsce:.Sala 001 Urzędu Miejskiego w Sławie
 • Region: .Sława
 • Organizator:.Biuro Rady
 • Opłaty:.
 • Liczba miejsc:.
 • Osoba kontaktowa:.Grażyna Cyran 68 355 83 16
zdjęcie mikrofonów
Proponowany porządek obrad
1.    Otwarcie sesji
2.    Ustalenie porządku obrad
3.    Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami
4.    Sprawy organizacyjne Rady
5.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
       Społecznych w Gminie Sława na lata 2020-2025
6.    Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Sława na
        rok szkolny 2019/2020
7.    Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2019.
8.    Przyjęcie budżetu na 2020 rok
            a/przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
            b/odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
            c/odczytanie opinii stałych komisji rady
            d/stanowisko Burmistrza w sprawie opinii i wniosków
            e/dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
9.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława
        na lata 2020-2033  
10.  Interpelacje i wnioski
11.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji              
12.  Zamknięcie obrad

Projekty uchwałdostępne są pod odnośnikiem
 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl