Logo: BIP
.
Baner: baner urząd

Projekty unijne

Umowa na wykonanie pracowni gastronomicznej podpisana!

Ilustracja do informacji: Umowa na wykonanie pracowni gastronomicznej podpisana!
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie powstanie pracowania gastronomiczna. W Urzędzie Miejskim Burmistrz Sławy, Cezary Sadrakuła podpisał umowę z Wykonawcą, firmą Alles Michał Urbanowicz z Babimostu o wartości 113 253,83 zł. 
 
 • 18-12-2018
czytaj dalej

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Sława

Projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Sława” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, 3.2. Efektywność energetyczna, 3.2.1. Efektywność energetyczna - projekty realizowane poza formułą ZIT. Wartość całkowita projektu wynosi 2 758 282,61 PLN,  wartość kosztów kwalifikowanych 2 362 224,14 PLN, a otrzymane dofinansowanie to 2 007 890,43 PLN (85% kosztów kwalifikowanych).
 
Logtypy unijne informujące o dofinansowaniu
 • 08-08-2017
czytaj dalej

Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława

Ilustracja do informacji: Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława
Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i budżetu państwa,  Oś  Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 • 25-07-2018
czytaj dalej

Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020.
 
INFORMACJE O PROJEKCIE:
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Środowiska
Instytucja Wdrażająca:  Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie
Podmioty realizujące projekt:
Nadleśnictwo Sława Śląska – beneficjent wiodący
Gmina Kolsko – podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w projekcie
Gmina Sława - podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w projekcie
Finanse:
Wartość projektu ogółem: 4 367 301,81 PLN, z czego:
• wydatki kwalifikowalne: 4 367 301,81 PLN
Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych:
• Fundusz Spójności: 3 712 206,53 PLN (85%)
• środki własne: 655 095,28 PLN (15 %)
Termin realizacji (okres kwalifikowalności wydatków): 1.06.2017 r. – 30.06.2022 r.
 • 09-08-2017
czytaj dalej

Integracja bez granic – Sława 2018/Integration ohne Grenzen – Sława 2018

Ilustracja do informacji: Integracja bez granic – Sława 2018/Integration ohne Grenzen – Sława 2018
Głównym celem projektu jest integracja mieszkańców ze Sławy i Luckau poprzez realizację projektu transgranicznego o charakterze sportowo - kulturalnym. Celem dodatkowym jest zwiększenie atrakcyjności transgranicznej obszaru wsparcia poprzez przedstawienie jego walorów krajobrazowych i kulturowych.
 • 25-07-2018
czytaj dalej

Odbiór końcowy budynku sali gimnastycznej przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego

Dziś w południe oficjalnie oddano do użytku salę gimnastyczną przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego w Sławie.  W oficjalnym otwarciu wzięli udział włodarze gminy Sława, Dyrektor Placówki, Ksiądz Proboszcz, Komandor RWS Sława, przedstawiciele firmy remontującej obiekt oraz Ci, z myślą, o których tę salę wyremontowano.
 • 01-09-2017
czytaj dalej
1 2


Kalendarz imprez

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl