Logo: BIP
.
Baner: baner urząd

Projekty unijne

Konsultacje z mieszkańcami

Konsultacje z mieszkańcami

Gmina Sława organizuje badanie, którego celem jest stworzenie jak najlepszej oferty kulturalnej dla mieszkańców. Badanie posłuży przygotowaniu wniosku aplikacyjnego do tzw. "funduszy norweskich". Bardzo prosimy o wypełnienie załączonej ankiety.
 • 04-03-2020
czytaj dalej

Zarządzenie o konsultacjach społecznych

W związku z planowanym złożeniem przez Gminę Sława wniosku o dofinansowanie projektu pn. Przebudowa pomieszczeń byłej szkoły podstawowej w Sławie na działalność Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku oraz Biblioteki Publicznej, Burmistrz Sławy zarządza konsultacje z mieszkańcami. Przedmiotem konsultacji jest określenie zakresu rzeczowego projektu.
 • 30-01-2020
czytaj dalej

Wyniki naboru na partnera projektu

Międzynarodowa wymiana młodzieży

Ilustracja do informacji: Międzynarodowa wymiana młodzieży
22 lipca do Sławy przyjechała piętnastoosobowa grupa młodzieży z Mołdawii. Razem z opiekunami i grupą polską biorą udział w projekcie „Międzynarodowa wymiana młodzieży - wszystkie drogi prowadzą do Sławy". Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Gminy Sława.
 • 25-07-2019
czytaj dalej

Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie

Ilustracja do informacji: Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie
30 listopada 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie”. Inwestycja zostanie wsparta środkami unijnymi w wysokości 3 265 137,82 zł, co stanowi 85 % wartości całkowitej projektu.
 • 18-12-2018
czytaj dalej

Integracja bez granic - Sława 2019/ Integration ohne Grenzen – Sława 2019

Ilustracja do informacji: Integracja bez granic - Sława 2019/ Integration ohne Grenzen – Sława 2019
Głównym celem projektu jest integracja mieszkańców ze Sławy i Luckau poprzez realizację projektu transgranicznego o charakterze sportowo - kulturalnym. Celem dodatkowym jest zwiększenie atrakcyjności transgranicznej obszaru wsparcia poprzez przedstawienie jego walorów krajobrazowych i kulturowych.
 • 11-07-2019
czytaj dalej

Umowa na wykonanie pracowni gastronomicznej podpisana!

Ilustracja do informacji: Umowa na wykonanie pracowni gastronomicznej podpisana!
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie powstanie pracowania gastronomiczna. W Urzędzie Miejskim Burmistrz Sławy, Cezary Sadrakuła podpisał umowę z Wykonawcą, firmą Alles Michał Urbanowicz z Babimostu o wartości 113 253,83 zł. 
 
 • 18-12-2018
czytaj dalej

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Sława

Projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Sława” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, 3.2. Efektywność energetyczna, 3.2.1. Efektywność energetyczna - projekty realizowane poza formułą ZIT. Wartość całkowita projektu wynosi 2 758 282,61 PLN,  wartość kosztów kwalifikowanych 2 362 224,14 PLN, a otrzymane dofinansowanie to 2 007 890,43 PLN (85% kosztów kwalifikowanych).
 
Logtypy unijne informujące o dofinansowaniu
 • 08-08-2017
czytaj dalej

Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława

Ilustracja do informacji: Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława
Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i budżetu państwa,  Oś  Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 • 25-07-2018
czytaj dalej
1 2


Kalendarz imprez

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl