Logo: BIP
.
Baner: baner urząd

Projekty unijne

Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie

 • 18-12-2018
Ilustracja do informacji: Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie
30 listopada 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie”. Inwestycja zostanie wsparta środkami unijnymi w wysokości 3 265 137,82 zł, co stanowi 85 % wartości całkowitej projektu.
W 2016 r. rozpoczęto proces rewaloryzacji parku. W pierwszym etapie przeprowadzono wycinkę samosiewów i uszkodzonych egzemplarzy drzew. W ramach niniejszego projektu zaplanowane są dalsze prace w części miejskiej parku, w skład których wejdą:
- wymiana nawierzchni parkowych z ziemnych na żwirowe,
- remont mostka nad ciekiem wodnym,
- remont kładki dla pieszych,
- nasadzenia i pielęgnacja zieleni wraz z budową infrastruktury związanej z ochroną siedlisk przyrodniczych,
- wykonanie bramy wejściowej do parku,
- montaż tabliczek informacyjnych o charakterze dendrologicznym na wybrane drzewa okazowe w parku,
- ścieżka dydaktyczna w parku miejskim,
- oświetlenie LED,
- monitoring.
Projekt będzie realizowany w latach 2019 – 2020. 
Głównym celem projektu jest wzrost ochrony różnorodności biologicznej oraz zwiększenie wykorzystania potencjału przyrodniczego Parku Miejskiego w Sławie poprzez zwiększenie ochrony cennych zasobów przyrodniczych.
Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarz imprez

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl