Logo: BIP
.
Baner: baner urząd

Ogłoszenia

Oferta pozakonkursowa na realizacje zadania publicznego - Ratownictwo i ochrona ludności

Więcej w załączniku.
 • 31-03-2020
czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2020 r.

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 1003 KiB Ilość pobrań: 54

  Pobierz

Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie programu współpracy Gminy Sława z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 725,3 KiB Ilość pobrań: 80

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 135,5 KiB Ilość pobrań: 70

  Pobierz

Konsultacje społeczne w ramach współpracy gminy Sława z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Zapraszam Państwa na konsultacje społeczne dotyczące Programu Współpracy Gminy Sława z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. 
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 20 listopada 2019 r. w sali posiedzeń (001) na parterze Urzędu Miejskiego w Sławie, w godzinach 1530‑1700, ponadto uwagi i sugestie dotyczące Programu można przesyłać drogą elektroniczną na adres rlp~@~slawa~.~pl do dnia 22 listopada 2019 r.
Przedmiotem konsultacji jest pozyskanie opinii na temat projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sławie w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sława w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji społecznych jest wymiana informacji oraz podtrzymywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Z konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie, które zostanie opublikowane na stronie internetowej www.slawa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sławie.

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 174,8 KiB Ilość pobrań: 80

  Pobierz

Ogłoszenie o konkursie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ratownictwo i ochrona ludzi

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 3,9 MiB Ilość pobrań: 132

  Pobierz

Oferta pozakonkursowa na realizacje zadania publicznego - pomoc społeczna

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 997,5 KiB Ilość pobrań: 141

  Pobierz

Wspieraj lokalnie

W związku z przystąpieniem przez Gminę Sława do projektu „Wspieraj lokalnie”, mającego umożliwić organizacjom pożytku publicznego bardziej efektywne pozyskiwanie funduszy z 1% podatku dochodowego, informujemy Państwa o możliwości przygotowania dla Państwa organizacji prezentacji/wizytówki w programie do rozliczeń PIT, który zamieszczony zostanie na naszej stronie internetowej. W czasie rozliczenia podatkowego w programie podatnicy zachęcani będą do przekazywania 1% na rzecz lokalnych OPP, czyli między innymi dla Państwa organizacji.
 • 22-01-2019
czytaj dalej

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Sławy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych:
1. Działania mające na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.
2. Działania mające na celu popularyzację kultury.

Więcej w biuletynie informacji publicznej gminy link

Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie programu współpracy Gminy Sława z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 787,2 KiB Ilość pobrań: 122

  Pobierz
1 2


Kalendarz imprez

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl