Logo: BIP
.
Baner: baner urząd

Program Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sława

Rada Miejska w Sławie przyjęła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sława na lata 2015-2020 (uchwała nr XVII/77/15 z dnia 26 listopada 2015 r.).
           
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem, który wykorzystuje informacje o wielkości zużycia energii i wielkości emisji dwutlenku węgla w gminie do osiągnięcia celu, jakim jest zwiększenie efektywnego wykorzystywania energii, zwiększenie jej udziału z OZE (odnawialnych źródeł) oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.
 
PGN to podstawowy dokument przy ubieganiu się o środki unijne na zaplanowane przedsięwzięcia związane z poprawą efektywności energetycznej i ochroną klimatu.
 
Pierwszym etapem wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sława jest stworzenie oraz prowadzenie bazy danych o zużyciu energii i emisji CO2. Baza danych to zbiór danych między innymi: miejsca i ilości zużycia energii, zużycia energii w transporcie, liczby i rodzaju odnawialnych źródeł energii, zarówno w sektorze komunalnym jak i prywatnym.
 
Dokładnie sporządzona baza jest podstawą do planowania i realizacji przedsięwzięć gminy, które pozwolą zmniejszyć koszty związane z utrzymaniem budynków i infrastruktury.
 
Ankieta – przemysł
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją


 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl