Logo: BIP
.
Baner: baner urząd

Informacje o niskiej emisji

Niska emisja

Ilustracja do informacji: Niska emisja

 

Niska emisja to zanieczyszczenia trafiające do powietrza atmosferycznego, a pochodzące z procesu spalania węgla o niskiej jakości, spalania śmieci czy komunikacji samochodowej. Zanieczyszczenia emitowane przez niskie kominy (do 40 m wysokości a w szczególności te do 10 m) rozprzestrzeniają się po okolicy szkodząc jej mieszkańcom. Gryzący, nieprzyjemny w zapachu dym oraz pyły, niosące toksyczne zanieczyszczenia, które wdychamy, są niebezpieczne dla naszego zdrowia oraz naturalnego środowiska. Dym, szczególnie zauważalny oraz dokuczliwy jest w sezonie grzewczym, od października do marca, kiedy w okolicach godziny 16.00 wybierzemy się na spacer, bądź zakupy po Rynku w Sławie.        
Wdychanie przez kilka lat niewielkich dawek trujących chemikaliów, które niosą ze sobą dym oraz pyły(PM10, PM2,5) zwiększają ryzyko zachorowania na takie choroby jak: rak, choroby układu oddechowego, alergie, niewydolność krążenia, astmę, zaburzenia rytmu serca. Niska emisja powoduje również zmiany klimatyczne w postaci kwaśnych deszczy, dziury ozonowej, przenikania zanieczyszczeń do wód i gleb, niszczenie zabytków i elewacji budynków.
 
            W Polsce stałe przekroczenia jakości powietrza dotyczą benzo(a)pirenu oraz pyłów zawieszonych: PM10 i PM2,5.
Bezno(a)piren – organiczny, silnie rakotwórczy związek chemiczny o dużej toksyczności przewlekłej, co związane jest z jego zdolnością do kumulacji w organizmie.
Pyły zawieszone– mieszanina substancji organicznych i nieorganicznych, stałych i ciekłych tworzących cząsteczki o średnicy 1 nm -100 µm zwieszone w powietrzu. W skład cząsteczek pyłu wchodzą m.in. lotne związki organiczne, metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, węglan wapnia, chlorek wapnia, siarczany, azotany, węgiel cząsteczkowy, zarodniki grzybów. Substancje te charakteryzują się wysoką toksycznością,
co powoduje i pogłębia choroby płuc i układu krążenia, zawały serca, arytmie oraz choroby nowotworowe.
Pył PM10 – cząstki o średnicy do 10 µm. Utrzymują się w atmosferze do kilku godzin. Powstają przede wszystkim w procesach spalania paliw stałych i ciekłych.
Pył PM2,5 – cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 µm. Bardziej niebezpieczny od pyłu PM10, ponieważ mają zdolność bezpośredniego przenikania przez pęcherzyki płucne, dostając
się do krwiobiegu i mózgu.
 
Oddychanie to podstawowy proces fizjologiczny człowieka. Oddychamy powietrzem, a w ciągu jednej minuty potrzebujemy go ok. 80l. Ograniczajmy emisję szkodliwych substancji do powietrza, które prowadzą do chorób i utraty zdrowia. Dbajmy o to aby powietrze, którym oddychamy było czyste.
 
 
 

Przyczyny niskiej emisji oraz sposoby jej ograniczenia i likwidacji:

1) Ogrzewanie domów słabej jakości paliwami (węglem i drewnem), palenie w piecach śmieci, brak norm dotyczących paliw wykorzystywanych w gospodarstwach.

Sposoby ograniczenia:
- rezygnacjaz palenia węglem o niskiej jakości. Z uwagi na niską wartość opałową węgla o niskiej jakości zużywamy więcej, a tym samym generujemy do atmosfery więcej zawartej w nim siarki w postaci toksycznego tlenku siarki oraz pyłów z popiołu i mułu węglowego;
- spalanie efektywne – dbanie o przepustowość komina poprzez częste jego czyszczenie w celu doprowadzenia tlenu niezbędnego do zupełnego spalenia węgla.
Im mniej tlenu doprowadzamy do spalenia, tym więcej wydziela się toksycznego tlenku węgla – CO (zwanego czadem);
- niepalenie śmieci – palenie śmieci takich jak plastik, gumy, ubrania, lakierowane drewno, odzież, itp. powoduje przedostawanie się do atmosfery dioksyn, rakotwórczego bezno(a)pirenu, dwutlenku siarki, metali ciężkich, tlenku węgla, cyjanowodoru, kadmu, czyli substancji trujących.
Wiele mieszkańców chętnie spala śmieci celem zaoszczędzenia na opale nie oszczędzając tym samym na swoim zdrowiu;
- rezygnacja z ocieplania budynków węglem na rzecz ekologicznych źródeł ciepła, takich jak biomasa, energia słoneczna, energia Ziemi.
 
2) Korzystanie z przestarzałych pieców, które nie spełniają norm.

Sposoby ograniczenia:
- wymiana,modernizacja a także odpowiednia eksploatacja starych instalacji kotłowych. Wymiana kotłów np. na ekologiczne automatyczne kotły węglowe, czy też kotły opalane gazem i olejem. Wymiana kotłów na urządzenia alternatywne, takie jak np. pompy ciepła. Spalanie biomasy w niektórych urządzeniach opalanych paliwami stałymi, np. pelet z drewna w kotłach węglowych.
 
3) Energetyka oparta na węglu, mała popularność odnawialnych źródeł energii.

Sposoby ograniczenia:
- pozyskiwanie ciepła z energii słońca, energii Ziemi poprzez instalowanie urządzeń OZEtakich jak kolektory słoneczne, pompy ciepła, fotowoltaika.
 
4) Nieodpowiednia izolacja domów i utrata energii w procesie ogrzewania.

Sposoby ograniczenia:
- przeprowadzenie przedsięwzięć modernizacyjnych budynku (termomodernizacja), takich jak docieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana i uszczelnianie okien
i drzwi, wymiana lub modernizacja systemów grzewczych i wentylacyjnych.
Mniejsze zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej na ciepło to mniej spalonego paliwa. Za możliwe i realne podjęte działania termomodernizacyjne uznaje się średnie obniżenie zużycie energii o 35%-40% w stosunku do stanu aktualnego.
 
5) Emisja komunikacyjna, czyli ruch samochodowy.

Sposoby ograniczenia:
- rozwój i promowanie komunikacji publicznej oraz rowerowej,
- promowanie ekologicznej jazdy samochodem (np. sprawdzania ciśnienia w oponach, hamowania silnikiem, ograniczanie przewożonego bagażu).
 
przyczyny niskiej emisji
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją


 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl