Logo: BIP
.
Baner: baner urząd

Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o konkursie

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Sławy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku - w formie wspierania  niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Sława:
 1. RODZAJE ZADAŃ
Zadanie 1. Działania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 
 • 20-04-2015
czytaj dalej
1 2


Kalendarz imprez

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl