Logo: BIP
.
Baner: baner urząd

Organizacje Pozarządowe

Wspieraj lokalnie

W związku z przystąpieniem przez Gminę Sława do projektu „Wspieraj lokalnie”, mającego umożliwić organizacjom pożytku publicznego bardziej efektywne pozyskiwanie funduszy z 1% podatku dochodowego, informujemy Państwa o możliwości przygotowania dla Państwa organizacji prezentacji/wizytówki w programie do rozliczeń PIT, który zamieszczony zostanie na naszej stronie internetowej. W czasie rozliczenia podatkowego w programie podatnicy zachęcani będą do przekazywania 1% na rzecz lokalnych OPP, czyli między innymi dla Państwa organizacji.
 • 22-01-2019
czytaj dalej

Jednostki OSP z nowym sprzętem

Ilustracja do informacji: Jednostki OSP z nowym sprzętem
W piątek, 4 stycznia br. w Urzędzie Miejskim Sławie nastąpiło oficjalne przekazanie nowego wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia. W sławskim magistracie gościli przedstawiciele sześciu jednostek OSP, które kategoryzuje się jako jednostki operacyjno – techniczne. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

33 Galeria zdjęć: Jednostki OSP z nowym sprzętem

W obecności włodarza gminy Sława i pracowników UM delegaci odebrali niezbędny sprzęt do ratowania życia ludzkiego.
Wartość całkowita zakupu opiewa na kwotę 58 tys. zł, wkład własny gminy to tylko 1%. Zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami sprzęt trafił do poszczególnych OSP:
OSP Ciosaniec:
- torba R1 z wyposażeniem
OSP Krzepielów:
- bosak dielektryczny,
- latarka akumulatorowa,
- zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera -zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów,
- zestaw węży hydraulicznych o długości 10 m.
OSP Sława:
- nosze typu deska,
- piła ratownicza do szyb klejonych,
- przenośny zestaw oświetleniowy,
- parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadku.
OSP Stare Strącze:
- automatyczny defibrylator zewnętrzny,
- butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych pojemności min. 6 l,
- zestaw węży hydraulicznych o długości 10 m.
OSP Śmieszkowo:
- agregat prądotwórczy
OSP Tarnów Jezierny:
- pilarka do drewna,
- przenośny zestaw oświetleniowy,
- sprzęt do oznakowania terenu akcji,
- latarka akumulatorowa.
Pozyskane środki pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego zwiększy komfort pracy strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, skuteczność prowadzonych działań, a przede wszystkim poziom bezpieczeństwa mieszkańców i turystów gminy Sława.

Ochotnicze Straże Pożarne z naszej gminy dofinansowane

Ilustracja do informacji: Ochotnicze Straże Pożarne z naszej gminy dofinansowane
16 października w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. nastąpiło oficjalne podpisanie umów o dofinansowanie zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Gminę Sława reprezentowali Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła i Skarbnik Gminy Małgorzata Szymoniak. 
W ramach projektu sześć Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego terenu, które kategoryzuje się jako jednostki operacyjno – techniczne, otrzyma specjalistyczny sprzęt do ratowania życia ludzkiego. Wartość całkowita zakupionego sprzętu wyniesie 58 tys. zł, wkład własny gminy to tylko 1%. Podany sprzęt trafi do poszczególnych OSP jeszcze w tym roku, zgodnie z złożonym przez nich zapotrzebowaniem:
OSP CIOSANIEC:
- torba R1 z wyposażeniem
OSP KRZEPIELÓW:
- bosak dielektryczny,
- latarka akumulatorowa,
- zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera -zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów,
- zestaw węży hydraulicznych o długości 10 m.
OSP SŁAWA:
- nosze typu deska,
- piła ratownicza do szyb klejonych,
- przenośny zestaw oświetleniowy,
- parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadku.
OSP STARE STRĄCZE:
- automatyczny defibrylator zewnętrzny,
- butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych pojemności min. 6 l,
- zestaw węży hydraulicznych o długości 10 m.
OSP ŚMIESZKOWO:
- agregat prądotwórczy
OSP TARNÓW JEZIERNY:
- pilarka do drewna,
- przenośny zestaw oświetleniowy,
- sprzęt do oznakowania terenu akcji,
- latarka akumulatorowa,
Pozyskane środki pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego zwiększy komfort pracy strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, skuteczność prowadzonych działań, a przede wszystkim poziom bezpieczeństwa mieszkańców i turystów Gminy Sława.
fot. KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Sławy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego:
1. Działania mające na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu
(treningi u udział w rozgrywkach piłkarskich)
 
Więcej na biuletynie informacji publicznej gminy :
http://www.bip.slawa.pl/126/668/Burmistrz_Slawy_oglasza_otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego/

Sławska policja z nowym wyposażeniem.

Ilustracja do informacji: Sławska policja z nowym wyposażeniem.
Policjanci z komisariatu w Sławie zostali dziś obdarowani przez Burmistrza Cezarego Sadrakułę nowymi rowerami, do których dołączone zostało kompleksowe wyposażenie. Środki na ten cel przekazała Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4 Galeria zdjęć: Sławska policja z nowym wyposażeniem

Dzięki nowym rowerom możliwe będzie szybsze dotarcie przez funkcjonariuszy w miejsca trudno dostępne, szczególnie podczas wzmożonego ruchu, co często zdarza się w okresie wakacyjnym. Ten wyjątkowy sposób pełnienia służby umożliwi mieszkańcom, jak i turystom łatwiejszy dostęp do policjanta pierwszego kontaktu. Osoby zainteresowane będą mogły poprosić o pomoc czy interwencję w różnych sprawach oraz przekazać swoje sugestie dotyczące bezpieczeństwa w danym obszarze miasta.

Ogłoszenie o konkursie

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o konkursie
Burmistrz Sławy ogłasza z dniem 13 lutego 2017 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: działania mają ce na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.
Więcej informacji znajduje się pod odnośnikiem 

Konsultacje w sprawie programu współpracy Gminy Sława w 2017 roku i latach kolejnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Więcej w odnośniku

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Sławy ogłasza z dniem 13 stycznia 2016 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych: działania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania mające na celu popularyzację kultury.

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 6.3 MiB Ilość pobrań: 357

  Pobierz

Wyniki naboru ofert

Działając  zgodnie z postanowieniami ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Sławy ogłasza wyniki naboru ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony dnia 20 kwietnia 2015 roku otwarty konkurs ofert.

Więcej w załączniku

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 847.5 KiB Ilość pobrań: 638

  Pobierz

Ogłoszenie o konkursie

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Sławy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku - w formie wspierania  niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Sława:
 1. RODZAJE ZADAŃ
Zadanie 1. Działania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 
 • 20-04-2015
czytaj dalej


Kalendarz imprez

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl