Logo: BIP
.
Baner: baner urząd

Ogłoszenia

Szkolenie dla firm(Wschowa) - „Split payment i inne zmiany podatkowe dla przedsiębiorców”

Ilustracja do informacji: Szkolenie dla firm(Wschowa) - „Split payment i inne zmiany podatkowe dla przedsiębiorców”
Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz  Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zapraszają na bezpłatne szkolenie: Split payment i inne zmiany podatkowe dla przedsiębiorców, które odbędzie się  13 listopada 2018r. w godzinach 9:00 - 16:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie (I piętro), Rynek 1.
 • 29-10-2018
czytaj dalej

Szkolenie w ramach projektu unijnego pn. "Wykwalifikowane kadry dla gospodarki w woj. lubuskim".

Ilustracja do informacji: Szkolenie w ramach projektu unijnego pn. "Wykwalifikowane kadry dla gospodarki w woj. lubuskim".
Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.Projekt skierowany jest do osób dorosłych (25-64 l.) oraz osób nieuczących się w wieku 18-24 lat zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych lub pozaszkolnych zamieszkujących województwo lubuskie.
 • 29-10-2018
czytaj dalej

Bezpłatne szkolenie w Zielonej Górze o nowych przepisach o samorządzie gminnym

Ilustracja do informacji: Bezpłatne szkolenie w Zielonej Górze o nowych przepisach o samorządzie gminnym
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w Zielonej Górze. Już 08.09.2018 w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej z Szymonem Osowskim porozmawiamy o nowych przepisach o samorządzie gminnym.
 
 • 30-08-2018
czytaj dalej

Spotkanie dla przedsiębiorców w Zielonej Górze

Działając na prośbę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zachęcam Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu dla przedsiębiorców, które odbędzie się w czwartek 5 lipca 2018 r. w Zielonej Górze.

Więcej informacji na stronie: https://www.ncbrdlafirm.pl/spotkanie-w-zielonej-gorze/

Stypendia dla uczniów

Ilustracja do informacji: Stypendia dla uczniów
Do 15 lipca 2018 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Sławy za wysokie wyniki w nauce dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sława i uczęszczających do szkół poza terenem gminy oraz stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.
 Z zastrzeżeniem, iż uczeń nie jest stypendystą Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej lub innego stypendium za te same osiągnięcia.

Regulamin oraz wniosek do pobrania na stronie: www.bip.slawa.pl/procedury/17/wydzial/8/

Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Sława

Ilustracja do informacji: Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Sława
Burmistrz Sławy ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów:
1)Przedszkola im. Czesława Janczarskiego w Sławie, Sława ul. Sportowa 7, 67-410 Sława.
2)Szkoły Podstawowej w Ciosańcu, Ciosaniec 27, 67-410 Sława.
3)Szkoły Podstawowej w Krzepielowie, Krzepielów 35, 67-410 Sława.

Więcej informacji na BIP Gminy

Wyniki konsultacji społecznych

26 maja br. zakończyły się konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sławie w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.
W załączeniu znajdą Państwo sprawozadanie z przeprowadoznych konsultacji.
 • 30-05-2018
czytaj dalej

Spotkanie dla osób fizycznych i prawnych chcących założyć działalność gospodarczą

Ilustracja do informacji: Spotkanie dla osób fizycznych i prawnych chcących założyć działalność gospodarczą
Jesteś osobą fizyczną i chcesz założyć działalność gospodarczą? Poszukujesz wszelkich możliwych środków na jej otwarcie?
Do udziału zachęcamy wszystkich zainteresowanych z województwa lubuskiego, w szczególności z Zielonej Góry i okolic.
 
 • 21-05-2018
czytaj dalej

Projekt Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

W związku z przyjęciem do realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Sława na lata 2016-2022, na podstawie Zarządzenia ORG.0050.413.2018 Burmistrza Sławy z 19 kwietnia 2018 r., przedkładamy Państwu do konsultacji projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sławie w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji oraz sam Regulamin.
 
 
 • 26-04-2018
czytaj dalej

Oferta pracy da informatyka w Komendzie Powiatowej Policji we Wschowie

Ilustracja do informacji: Oferta pracy da informatyka w Komendzie Powiatowej Policji we Wschowie
Komendant Powiatowy Policji we Wschowie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko starszy informatyk jednoosobowego stanowiska do spraw łączności i informatyki. Szczegółowych informacji udzielamy w Zespole Kadr i Szkolenia KPP Wschowa osobiście bądź pod nr tel:  655408270. Termin do 12 stycznia br.
 • 09-01-2018
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 9


Kalendarz imprez

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl