Logo: BIP
.
Baner: baner urząd

Ogłoszenia

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza do udziału w projekcie, skierowanym do osób planujących podjęcie własnej działalności gospodarczej. Nabór formularzy rekrutacyjnych już w listopadzie!

Ilustracja do informacji: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza do udziału w projekcie, skierowanym do osób planujących podjęcie własnej działalności gospodarczej. Nabór formularzy rekrutacyjnych już w listopadzie!
W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30+, będące mieszkańcami terenów wiejskich na obszarze powiatów: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego (powiat ziemski) i żagańskiego (w powyższych powiatach - do obszarów wiejskich nie kwalifikują się miejscowości: Żagań, Nowa Sól, Otyń, Gubin).
Kandydat jest zobowiązany złożyć oświadczenie, iż w przeciągu ostatnich 12 m-cy poprzedzających moment przystąpienia do projektu nie prowadził zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz dodatkowo - oświadczenie, iż dotychczas nie korzystał ze środków z EFS na podjęcie działalności gospodarczej.
Ponadto, kandydat musi  spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
- posiada orzeczenie o niepełnosprawności;
- jest kobietą;
- jest osobą długotrwale bezrobotną (czyli osobą, która w okresie ostatnich dwóch lat pozostawała w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez minimum 12 miesięcy);
- jest osobą o niskich kwalifikacjach (czyli osobą mającą co najwyżej wykształcenie średnie, tj. ukończoną szkołę: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadniczą szkołę zawodową);
- jest osobą w wieku 50+.
 
CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ UCZESTNIKOM PROJEKTU?
1. Wsparcie merytoryczne:
- szkolenia z tematyki:ABC Przedsiębiorczości, Tworzenie Biznes Planu, Księgowość i Kadry, Reklama i Marketing;
- wsparcie doradczo – szkoleniowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej;
2. Wsparcie finansowe, w formie:
- bezzwrotnej dotacji w kwocie 24.000 zł;
- wsparcia pomostowego finansowego w kwocie 1.300 zł/m-c, przez okres nawet do 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.
 
OD KIEDY BĘDZIE REALIZOWANE WSPARCIE?
Projekt będzie realizowany w okresie październik 2018 – kwiecień 2020. Nabór uczestników odbędzie się w okresie 5-23 listopada 2018 r.
 
GDZIE UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE?
Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami:
Zielona Góra – ul. Chopina 14, tel. (68) 329 78 42
e-mail: e-mail
 
Gorzów Wlkp. – ul. Kazimierza Wielkiego 1, tel. (95) 739 03 16
e-mail: e-mail
 
Szczegółowe informacje dostępne na stronie:www.region.zgora.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 224,2 KiB Ilość pobrań: 79

  Pobierz


Kalendarz imprez

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl