Logo: BIP
.
Baner: baner urząd

Informacje

Komunikat Szefa Obrony Cywilnej gminy Sława - głośna próba syren alarmowych

Ilustracja do informacji: Komunikat Szefa Obrony Cywilnej gminy Sława - głośna próba syren alarmowych
Na podstawie:
 • § 3 pkt 4,5 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r.,  Nr 96, poz. 850);
 • § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96);
 • zarządzenia Nr 0050.31.2019 Burmistrza Sławy – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Sława z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej , zarządzania kryzysowego w 2019 roku
 
w dniu 26 września 2019  r. w godzinach 12,00 – 12,30
 
na terenie Gminy Sława zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych nadających sygnał:
 • ogłoszenie alarmu
 • odwołanie alarmu
Tabelka obraz
WYCIĄG Z TABELI SYGNAŁÓW ALARMOWYCH
 
RODZAJ
ALARMU
(komunikatu)
SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU
ZACHOWANIE SIĘ LUDNOŚCI PO SYGNAŁACH ALARMOWYCH
Przy pomocy
syren
Przy pomocy rozgłośni radiowych, ośrodków TV i radiofonii przewodowej
Ogłoszenie
alarmu
 
 
   
 
 
 
 
kolor znaku
„żółty”
Modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
 
„Uwaga! Uwaga! Uwaga!
ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)
 
dla
…………………………..
dla……………………….
(nazwa miejscowości)
 1. Osoby będące w domu powinny:
  • ubrać się stosownie do warunków panujących w schronie (ukryciu);
  • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;
  • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;
  • zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami oraz w miarę możliwości koc, latarkę elektryczną itp.;
  • zawiadomić o alarmie sąsiadów;
  • pośpiesznie udać  się do najbliższego schronu (ukrycia);
 1. Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole, miejscu publicznym powinny:
  • przerwać pracę, naukę (inne czynności);
  • podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej;
 2. Osoby prowadzące pojazdy mechaniczne: powinny je zatrzymać oraz ustawić tak, aby nie blokować ciągów komunikacyjnych oraz wyjść z ukryć. Następie wraz z pasażerami udać się do najbliższego ukrycia.
 3. W porze nocnej zaciemnić wszystkie oświetlenia lub je wygasić.
 4. Po usłyszeniu sygnału alarmowego: mieszkańcy powinni włączyć odbiornik radiowy i telewizyjny na lokalne pasma, na których będą podawane zasady zachowania się i bieżące komunikaty na wypadek zaistniałych faktycznych zdarzeń.
Odwołanie alarmu
Ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: „Uwaga! Uwaga! Uwaga! odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu, itp.) ……………….. dla …………………
                                                                                                           (nazwa miejscowości)

Kilka informacji o dowozach dzieci do szkół

Plan dowozu i powrotu dzieci ze szkół

Ilustracja do informacji: Kilka informacji o dowozach dzieci do szkół
 • 26-08-2019
czytaj dalej

Próba syren alarmowych

KOMUNIKAT SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY SŁAWA

Ilustracja do informacji: Próba syren alarmowych
Na podstawie:
 • § 3 pkt 4,5 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r.,  Nr 96, poz. 850);
 • § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96);
 • zarządzenia Nr 0050.31.2019 Burmistrza Sławy – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Sława z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej , zarządzania kryzysowego w 2019 roku
 
w dniu 27 czerwca 2019  r. w godzinach 12,00 – 12,30
 
na terenie Gminy Sława zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych nadających sygnał:
 • ogłoszenie alarmu
 • odwołanie alarmu
 
 • 18-06-2019
czytaj dalej

Więcej kolorów na sławskich rynkach

Ilustracja do informacji: Więcej kolorów na sławskich rynkach
W centrum Sławy przeprowadzone zostały kolejne nasadzenia kwiatów. Tym razem kolorowe rośliny zdobią oba sławskie Rynki. Na Nowym i Starym Rynku pojawiły się kwiatowe gazony oraz w sumie 16 kolorowych donic. Oprócz tego kwiaty znalazły się również w gazonach miejskich. Właśnie trwa ich rozstawianie, ze względu na ich wagę nie obyło się bez pomocy ciężkiego sprzętu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8 Galeria zdjęć: Więcej kolorów na sławskich rynkach

Burmistrz Sławy z absolutorium

Ilustracja do informacji: Burmistrz Sławy z absolutorium
Wczoraj, 30 maja br. odbyła się sesja absolutoryjna, podczas której radni głosowali w sprawie absolutorium dla Burmistrza Cezarego Sadrakuły. Rajcy udzielili absolutorium Burmistrzowi Sławy za wykonanie budżetu za rok 2018, a uchwała została podjęta jednogłośnie. Spośród 15 Radnych wszyscy byli za. 
 • 31-05-2019
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6 Galeria zdjęć: Absolutorium dla burmistrza

Informacja dla interesantów

Ilustracja do informacji: Informacja dla interesantów
W związku ze zbliżającym się długim weekendem majowym informujemy, iż dnia 2 maja 2019 r. (czwartek)  Urząd Miejski będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja dla kierowców

Ilustracja do informacji: Informacja dla kierowców
Z racji prowadzonych robót w obrębie skrzyżowania ulic Głogowskiej, Kwiatowej i Powstańców Śląskich informujemy kierowców o możliwych utrudnieniach w ruchu. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Głogowa w tej chwili przeprowadza zabieg frezowania starej warstwy mas asfaltowych. Wkrótce w tym miejscu zostanie wylany nowy dywanik asfaltowy. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3 Galeria zdjęć: Remont drogi

Dodatkowo naprawione zostaną ubytki na drodze Kwiatowej, a także pojawi się na niej próg zwalniający. Ulica Nowosolska częściowo zostanie wyremontowana, tam również wylany zostanie nowy dywanik asfaltowy. To nie wszystko, w ramach tego zadania uszkodzona nawierzchnia na wiadukcie przy ulicy Powstańców Śląskich zostanie naprawiona. Za utrudnienia przepraszamy, kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Informacja dla interesantów

Ilustracja do informacji: Informacja dla interesantów
Informujemy, że dnia 19 kwietnia 2019 r. w Wielki Piątek Urząd Miejski w Sławie będzie czynny do godziny 12:00.

Od 4 marca nowe dowody osobiste z chipem

Ilustracja do informacji: Od 4 marca nowe dowody osobiste z chipem
E-dowody będą mieć chipy i nowe funkcje. Dzięki nim będzie można w prostszy sposób np. przekraczać granice, zidentyfikować pacjenta w przychodni. łatwiejsze będzie również unieważnienie dowodu w przypadku zagubienia, można to będzie zrobić samemu przez internet. Póki co wymiana będzie dobrowolna.
 
 • 13-02-2019
czytaj dalej

Z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

Ilustracja do informacji: Z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz.U.2018.1716 i 2540). 
 • 08-02-2019
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 28

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl