Logo: BIP
.
Baner: Nowy rynek

Oferta inwestycyjna

Świetlica wiejska z nowym kominem

Ilustracja do informacji: Świetlica wiejska z nowym kominem
W Krążkowie miał miejsce odbiór końcowy inwestycji mającej na celu wykonanie wentylacji i naprawy kominka. Budynek byłej OSP w Krążkowie od wielu lat służy mieszkańcom, jako świetlica wiejska. W budynku tym odbywają się ważne zebrania czy wybory. Ze względów bezpieczeństwa i komfortu korzystających ze świetlicy niezbędne było przeprowadzenie wspomnianych czynności. Zadanie wykonał Aleksander Zając - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ciesielski.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2 Galeria zdjęć: Świetlica z nowym kominem

Remont w Przybyszowie zakończony

Ilustracja do informacji: Remont w Przybyszowie zakończony
Na sali wiejskiej dobiegł końca remont dachu. W zakresie robót znalazły się:
- pokrycie dachu papą na podłożu betonowym,
- wykonanie przewodów instalacji odgromowej,
- montaż rynien i rur spustowych,
- wykonanie wieloprzewodowych kominów wraz z obróbką blacharską,
- obróbki blacharskie murów ogniowych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Inwestycję zrealizowała firma „LUX” Urszula Żukowska, Grzegorz Żukowski s.c. ze Święciechowy. Koszt całkowity zadania wyniósł 39.950,00 zł.

Plac budowy przekazany

Ilustracja do informacji: Plac budowy przekazany
Dziś miało miejsce przekazanie placu budowy pod inwestycję, w ramach której nawierzchnie zyskają trzy ulice w Sławie. Wykonawca Jan Kruk z ZPHU „KRUBET” planuje rozpocząć pracę w przyszłym tygodniu od ulicy Sosnowej.
Koszt prac budowlane opiewa na kwotę 2.139.967,29 zł, a pozyskane dofinansowanie ze środków rządowych to 50% wartości prac. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6 Galeria zdjęć: Plac budowy przekazany

Wniosek obejmuje 5 przebudowę ulicy Sosnowej na długości 205 m, Świerkowej na długości 318 m oraz Dębowej na długości 367 m, w tym następujące elementy:
- nawierzchnię jezdni o łącznej długości - 890 m,
- chodniki jednostronne wzdłuż odcinków dróg objętych inwestycją - 877 m,
- kanalizację deszczową,
- organizację ruchu drogowego.

Wyremontowali drogę

Ilustracja do informacji: Wyremontowali drogę
Zarząd Dróg Wojewódzkich mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi nr. 278 w Lubogoszczy w ostatnim czasie wykonał inwestycję w ramach, której został odnowiony dywanik asfaltowy. Na odcinku 710 mb sfrezowano starą nawierzchnię, na której ułożona została warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. W miejscu największych zapadnięć konstrukcja drogi doczekała się wymiany na nową. Dodatkowo pobocza zostały wyregulowane, a wzdłuż nich ułożono krawężniki drogowe. Gmina Sława partycypowała w kosztach inwestycji, dokładając do przebudowy drogi wojewódzkiej 100 tysięcy złotych z budżetu własnego.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6 Galeria zdjęć: Przebudowana droga

Sławski Budżet Obywatelski 2020 - Wyniki

Ilustracja do informacji: Sławski Budżet Obywatelski 2020 - Wyniki
Budżet obywatelski w Gminie Sława cieszy się niesłabnącą popularnością. W tym roku, po zmianie zasad głosowania, wpłynęło prawie 21 tysięcy głosów!
Spośród 20 730 oddanych głosów ważnych było 20 492. Kart z głosami nieważnymi było 238, najczęściej z następujących powodów: brak podpisu głosującego, brak numeru zadania, na który oddawany jest głos lub braki w miejscu zamieszkania.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1 Galeria zdjęć: Sławski Budżet Obywatelski 2020 - Wyniki

Wyniki:
W pierwszej strefie (miasto Sława) do podziału było 136 tys. zł. Zdecydowanie zwyciężyły dwa projekty OSP Sława dotyczące zakupu łączności i wyposażenia oraz specjalistycznego umundurowania bojowego. Pierwszy z wniosków uzyskał 2 916 głosów poparcia, drugi zaś 2 875. Realizacji doczeka się również zadanie polegające na doposażeniu placu zabaw przy ul. Jaśminowej w Sławie – 895 głosów.
W drugiej strefie (duże wsie) do podziału było 176 tys. zł. Pierwsze miejsce zajął wniosek Starego Strącza dotyczący wyposażenia zaplecza kuchennego w sali wiejskiej z 1 890 głosami, drugie miejsce zajęło Krążkowo z projektem Party Grilla – 1 438 głosów, trzecie miejsce należy do Lipinek z poparciem na poziomie 1 389 głosów.
W kategorii małych wsi najwięcej, bo 1 524 głosów uzyskał wniosek łączony wsi Bagno i Szreniawa. Do podziału w tej strefie było 88 tys. zł.
W załączniku szczegółowe wyniki. Zwycięzcom gratulujemy, a poszczególne zadania doczekają się realizacji w 2020 roku.

Uwaga! Pieniądze unijne dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

Ilustracja do informacji: Uwaga! Pieniądze unijne dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych
Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - Lokalna Grupa Działania ogłosiło nabory wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej oraz na projekty grantowe w zakresie wydawania materiałów promocyjnych, oraz organizacji szkoleń i wizyt studyjnych. Przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe mogą pozyskać środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkania informacyjne i szkolenie dotyczące zasad i warunków udzielania wsparcia, wypełniania dokumentów aplikacyjnych oraz procedury wyboru odbędą się w siedzibie biura Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior LGD, ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko w dniach 16.09.2019 r. godz. 12 dla organizacji pozarządowych i 20.09.2019 r. godz. 12 dla przedsiębiorców. Więcej wiadomości o naborach wniosków znajdziecie Państwo na stronie www.klj.org.pl.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6 Galeria zdjęć: Uwaga! Pieniądze unijne dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

Trwa remont świetlicy

Ilustracja do informacji: Trwa remont świetlicy
Trwają prace remontowe w sali wiejskiej w Łupicach. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Przebudowa istniejącego budynku gminnego z dostosowaniem do potrzeb infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej w miejscowościach Łupice i Krążkowo”. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3 Galeria zdjęć: remont świetlicy

W zakresie zadania objęte są w szczególności: modernizacja wnętrza budynków, docieplenie zewnętrzne, wymiana instalacji wewnętrznych wraz z oświetleniem i modernizacją instalacji centralnego ogrzewania. Planowany termin zakończenia prac w obiektach kultury zaplanowano na 15 grudnia tego roku.

Pakiet dla miast średnich

Ilustracja do informacji: Pakiet dla miast średnich
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Ruszyła druga edycja konkursu dedykowanego w ramach Pakietu dla średnich miast. Na konkur przeznaczone jest 500 mln zł. W ramach konkursu przedsiębiorcy mogą ubiegać się o nawet 20 mln zł wsparcia na projekt. Więcej informacji na stronie www.miir.gov.pl/rozwoj-miast.pl

Budowa domków na SCKiW

Ilustracja do informacji: Budowa domków na SCKiW
Zgodnie z III Przetargiem nieograniczonym na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku trwa budowa domków bliźniaczych. Poprzednie dwa przetargi zostały anulowane ze względu na brak wystarczających środków SCKiW na realizację inwestycji. Z tego względu liczba domków została zmniejszona do siedmiu. Zgodnie z planem cztery gotowe będą do 1 maja 2018 r., a trzy pozostałe do 30 maja 2018 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6 Galeria zdjęć: Budowa domków

Przetarg na termomodernizację

Ilustracja do informacji: Przetarg na termomodernizację
Gmina ogłasza kolejny przetarg na termomodernizację obiektu użyteczności publicznej. Tym razem chodzi o budynek dawnej Publicznej Szkoły Podstawowej. W związku z reformą oświatową od września tego roku uczniowie uczęszczają do szkoły przy ulicy Odrodzonego Wojska Polskiego. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2 Galeria zdjęć: Termomodernizacja

Na tę chwilę budynek przy ulicy Henryka Pobożnego stoi pusty, ale przyszłości ma się to zmienić. W tym miejscu swoją siedzibę będą miały Biblioteka Publiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, a także Dom Kultury.  W ramach prac termomodernizacyjnych przewidziano ocieplenie obiektu, częściową wymianę stolarki zewnętrznej, remont elementów zewnętrznych budynku: opaski wokół budynku, schodów wejściowych i spoczników, wymianę instalacji c.o., modernizację istniejącego źródła ciepła, modernizację instalacji elektrycznych kotłowni.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu; http://www.bip.slawa.pl/…/Termomodernizacja_Publicznej_Szk…/#
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.


Kalendarz imprez

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku