Logo: BIP
.
Baner: baner urządBaner: Rynek

Kultura

Kresowa wystawa

Ilustracja do informacji: Kresowa wystawa
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Częstochowie , Burmistrz Sławy oraz Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku - SCKiW zapraszają na wystawę „Sportowy Świat Dawnego Lwowa: Ludzie i Miejsca”. Ekspozycja będzie prezentowana w remizie Ochotnicza Straż Pożarna w Sławie od 21.09.2019 do 25.09.2019 r. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1 Galeria zdjęć: Kresowa wystawa

Wystawa przypomina wybitne postacie polskiego sportu, związane z dawnym Lwowem. Przy czym ekspozycja nie skupia się wyłącznie na LKS Pogoń Lwów - Fanpage Klubu. Czas tej ekspozycji nie jest przypadkowy, w ramach gminnych biegów przełajowych w dniu 25.09.2019 r. rozegrany zostanie Bieg Orlików, w których wystartują dziewięcioletnie dzieci. W ten sposób w całym kraju organizowane są podobne przedsięwzięcia, by uczcić Lwowskie Orlęta. Dystans tego biegu wynosi 1421 metrów. W 1918 roku w obronie polskiego Lwowa zginęło 1421 dzieci, najmłodsze miało 9 lat.

Upamiętnili tragiczną rocznicę

Ilustracja do informacji: Upamiętnili tragiczną rocznicę
W 80. rocznicę napaści Rosji Sowieckiej na Polskę mieszkańcy Sławy spotkali się pod Pomnikiem Pamięci Narodowej, by upamiętnić wydarzenia sprzed kilkudziesięciu lat. 17 września 1939 roku, łamiąc Polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren II Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

23 Galeria zdjęć: Rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę

Konsekwencją sojuszu dwóch zbrodniczych systemów był rozbiór osamotnionej Polski. Obecni na dzisiejszym spotkaniu uczcili pamięć naszych przodków, którzy w pamiętnym wrześniu 1939 roku do końca walczyli o wolną Polskę. Krótkie wystąpienie historyczne przygotowali podopieczni sławskiej podstawówki, po nich poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

Sławski Budżet Obywatelski 2020 - Wyniki

Ilustracja do informacji: Sławski Budżet Obywatelski 2020 - Wyniki
Budżet obywatelski w Gminie Sława cieszy się niesłabnącą popularnością. W tym roku, po zmianie zasad głosowania, wpłynęło prawie 21 tysięcy głosów!
Spośród 20 730 oddanych głosów ważnych było 20 492. Kart z głosami nieważnymi było 238, najczęściej z następujących powodów: brak podpisu głosującego, brak numeru zadania, na który oddawany jest głos lub braki w miejscu zamieszkania.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1 Galeria zdjęć: Sławski Budżet Obywatelski 2020 - Wyniki

Wyniki:
W pierwszej strefie (miasto Sława) do podziału było 136 tys. zł. Zdecydowanie zwyciężyły dwa projekty OSP Sława dotyczące zakupu łączności i wyposażenia oraz specjalistycznego umundurowania bojowego. Pierwszy z wniosków uzyskał 2 916 głosów poparcia, drugi zaś 2 875. Realizacji doczeka się również zadanie polegające na doposażeniu placu zabaw przy ul. Jaśminowej w Sławie – 895 głosów.
W drugiej strefie (duże wsie) do podziału było 176 tys. zł. Pierwsze miejsce zajął wniosek Starego Strącza dotyczący wyposażenia zaplecza kuchennego w sali wiejskiej z 1 890 głosami, drugie miejsce zajęło Krążkowo z projektem Party Grilla – 1 438 głosów, trzecie miejsce należy do Lipinek z poparciem na poziomie 1 389 głosów.
W kategorii małych wsi najwięcej, bo 1 524 głosów uzyskał wniosek łączony wsi Bagno i Szreniawa. Do podziału w tej strefie było 88 tys. zł.
W załączniku szczegółowe wyniki. Zwycięzcom gratulujemy, a poszczególne zadania doczekają się realizacji w 2020 roku.

Uwaga! Pieniądze unijne dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

Ilustracja do informacji: Uwaga! Pieniądze unijne dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych
Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - Lokalna Grupa Działania ogłosiło nabory wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej oraz na projekty grantowe w zakresie wydawania materiałów promocyjnych, oraz organizacji szkoleń i wizyt studyjnych. Przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe mogą pozyskać środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkania informacyjne i szkolenie dotyczące zasad i warunków udzielania wsparcia, wypełniania dokumentów aplikacyjnych oraz procedury wyboru odbędą się w siedzibie biura Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior LGD, ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko w dniach 16.09.2019 r. godz. 12 dla organizacji pozarządowych i 20.09.2019 r. godz. 12 dla przedsiębiorców. Więcej wiadomości o naborach wniosków znajdziecie Państwo na stronie www.klj.org.pl.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6 Galeria zdjęć: Uwaga! Pieniądze unijne dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

Plac budowy przekazany

Ilustracja do informacji: Plac budowy przekazany
Dziś w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Sława z wykonawcami inwestycji pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sławie”. Po obradach i zamknięciu spraw formalnych, wszyscy przenieśli się na teren parku, by jeszcze raz dokładnie przyjrzeć się inwestycji. Plac budowy został przekazany. Od dziś firmy mogą zaczynać realizację zadania.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

25 Galeria zdjęć: Plac budowy przekazany

W zakresie prac objęte jest w szczególności:
-wymiana nawierzchni parkowych z ziemnych na żwirowe,
- remont mostka nad ciekiem wodnym,
- remont kładki dla pieszych,
- nasadzenia i pielęgnacja zieleni wraz z budową infrastruktury związanej z ochroną siedlisk przyrodniczych,
- wykonanie bramy wejściowej do parku,
- montaż tabliczek informacyjnych o charakterze dendrologicznym na wybrane drzewa okazowe w parku,
- ścieżka dydaktyczna w parku miejskim z kodami QR,
- monitoring i montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami.
Wykonawcą prac budowlanych jest Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska, a koszt wyniesie 2.569.203.64 złotych brutto. Natomiast prace elektryczne wykona konsorcjum Elektroinstal Paweł Smużniak i Ciesielski Arkadiusz Cerber Alarmy, te prace wyniosą w sumie 941.037,49 złotych brutto. Planowany czas zakończenia inwestycji przewidziano na koniec sierpnia 2020 roku.
 

Spotkanie seniorów

Ilustracja do informacji: Spotkanie seniorów
Wczoraj w Restauracja Sławianka miało miejsce spotkanie seniorów ze Sławy, z seniorami z miasta partnerskiego Luckau. Po części oficjalnej i składaniu sobie życzeń polscy seniorzy zaśpiewali wspólnie „100 lat”, następnie wszyscy, wspólnie zasiedli do kolacji. Kolejnym punktem spotkania był wieczorek taneczny. We wspaniałej atmosferze można było wspólnie porozmawiać i cieszyć się obecnością znajomych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

31 Galeria zdjęć: Spotkanie seniorów

Rozpoczęcie roku szkolnego w Łupicach

Ilustracja do informacji: Rozpoczęcie roku szkolnego w Łupicach
Dnia 2 września 2019 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej Ciosaniec filia w Łupicach. Uczniowie przygotowali program artystyczny, w którym nie zabrakło wspomnień o 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przywitano również nowych uczniów w naszej szkole, szczególnie pierwszoklasistów, którzy będą pasowani nieco później.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13 Galeria zdjęć: Rozpoczęcie roku szkolnego w Łupicach

80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Ilustracja do informacji: 80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej
Gminne obchody rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Sławie, po niej wszyscy udali się pod pomnik Pamięci Narodowej przy ulicy Odrodzonego Wojska Polskiego. Tam miała miejsce główna część obchodów. 1 września 1939 roku bez wypowiedzenia wojny Niemcy zaatakowali Polskę, rozpoczynając najkrwawszy konflikt w dziejach świata. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

68 Galeria zdjęć: Uroczystości rocznicowe

O godz. 4.42 na śpiący Wieluń spadają pierwsze bomby. Niemieckie lotnictwo bezbronne miasto traktują niczym poligon doświadczalny. W ciągu kilkunastu minut ok. 75% miasta zostaje zamienione w ruinę. Następne pociski, wystrzelone z pancernika Schleswig-Holstein, uderzyły w polską placówkę na Westerplatte.
Po nalocie wrogich bombowców na Warszawę o godz. 6.00 rano z Polskiego Radia popłynął na cały kraj — przeczytany przez spikera Józefa Małgorzewskiego i wyjaśniający wszystko — komunikat: „A więc wojna! Od dziś wszystkie sprawy publiczne i prywatne schodzą na plan dalszy [...]. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym — walka aż do zwycięstwa”.
Sławskie uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania Polskiego Hymnu. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił Dyrektor Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku - SCKiW — Tomasz Krzymiński, po nim poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów, oddając hołd bohaterom poległym w obronie Polski.

Rajd HDK PCK wystartował

Ilustracja do informacji: Rajd HDK PCK wystartował
Na terenie ośrodka Polski Czerwony Krzyż (PCK) w Sławie miało miejsce oficjalne rozpoczęcie XXXIII Ogólnopolskiego Rajdu. Impreza od lat odbywa się w Sławie, a goszczą na niej załogi z różnych stron kraju m.in. z Gdańska, Słupska, Mysłowic, Knurowa, Zielonej Góry i wielu innych. Ogółem na starcie pojawiło się 20 załóg.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

36 Galeria zdjęć: Rajd HDK PCK

W rajdzie biorą udział honorowi krwiodawcy, działacze i sympatycy PCK z rodzinami. Załogę każdego samochodu stanowią: kierowca (kobieta lub mężczyzna), pilot (od początku, do końca rajdu). W załodze musi być co najmniej jeden honorowy dawca krwi. Podczas rajdu przeprowadzone zostaną konkursy i zawody sportowo-rekreacyjne.
Miłym akcentem otwarcia było uhonorowanie Burmistrza Sławy Medalem Pamiątkowym 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Takie samo wyróżnienie otrzymały Małgorzata Tyczyńska — Opiekunka SK PCK Stare Strącze oraz Teresa Munia — Wolontariusz PCK Sława. Dodatkowo dzisiaj w godzinach od 11.00 do 16.00 dla osób chcących podzielić się życiem czekać będzie mobilny punkt poboru krwi. Dodatkowo w pobliżu krwiobusa Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze znajdować się będzie fotobudka oraz prowadzone będą gry i zabawy dla dzieci. Przypominamy, że krew może oddać każda zdrowa, pełnoletnia osoba.
Rajd potrwa do niedzieli, a uczestnicy zrobią wiele kilometrów po terenie gminy i województwa.

Zapraszamy do Sławy!

Ilustracja do informacji: Zapraszamy do Sławy!
Jak przewidują prognozy pogody w ostatnich dniach wakacji możemy spodziewać się bardzo gorących dni. Jest wiele sposobów, aby poradzić sobie z letnimi temperaturami. Jednym z takich jest chłodna kąpiel i wypoczynek nad jeziorem. Najlepiej nad Jeziorem Sławskim. Zapraszamy na ośrodek Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku - SCKiW przy czystej strzeżonej plaży. W tym miejscu przypominamy, iż plaża strzeżona jest do końca sierpnia br. od godz. 10.00 do 18.00. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3 Galeria zdjęć: Zapraszamy do Sławy

Dodatkowo SCKiW odwiedzającym oferuje ponad 100 miejsc noclegowych w pięknie położonych domkach.
Do tego kilkanaście punktów gastronomicznych, wyciąg do nart wodnych, wypożyczalnie sprzętu pływającego, atrakcje dla dzieci.
1 2 3 4 5 6 ... 26

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl