Logo: BIP
.
Baner: Nowy rynek

Dla inwestora

Zamontują park linowy

Ilustracja do informacji: Zamontują park linowy
Plac zabaw i siłownia plenerowa przy Stadionie Miejskim im. Zbigniewa Gołembskiego w Sławie uzupełnione o kolejną, bezpieczną atrakcję dla dzieci. W tym miejscu powstanie bezobsługowy park linowy. Rano rozpoczął się jego montaż, który potrwa kilka godzin i jeszcze dziś przejdzie on odbiór końcowy. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3 Galeria zdjęć: Zamontują park linowy

Inwestycję realizuję firma „Parkowe Atrakcje” Bogdan Kulczycki z Wodzisławia Śląskiego. Park linowy jest jednopoziomowy, zawieszony na wysokości 50 cm od ziemi, o wymiarach ok. 17,35 m x 6,35 m, złożony z 3 modułów i 10 przeszkód. Wartość inwestycji to 62.730,00 zł. Na zakup i montaż Gmina Sława pozyskała 63,63% dofinansowania w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sławie na potrzeby rekreacji, turystyki i kultury”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ruszyły prace w Lubogoszczy

Ilustracja do informacji: Ruszyły prace w Lubogoszczy
W styczniu informowaliśmy o przekazaniu placu budowy na ulicy Bursztynowej firmie RAGEN Sp. z o.o. z Głogowa. Dzisiaj natomiast wykonawca rozpoczął roboty. W ramach przebudowy na długości 678 m pojawią się chodniki jednostronne wzdłuż projektowanej drogi, zieleń drogowa oraz organizacja ruchu drogowego. Całość inwestycji będzie kosztowała 1,5 mln zł, a pozyskane dofinansowanie ze środków rządowych to 750 tys. zł. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na wrzesień br. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2 Galeria zdjęć: Ruszyły roboty na ulicy Bursztynowej

Oczyszczono zbiornik

Ilustracja do informacji: Oczyszczono zbiornik
Gmina Sława oczyściła staw w Starym Strączu. Prace rozpoczęto w połowie lutego, a zakończono je w piątek. W pracach czynnie pomagali mieszkańcy sołectwa m.in. Donat Waligórski. Prace wykonał Zakład Ciesielsko- Transportowy Włodzimierz Jęśkowiak.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4 Galeria zdjęć: Oczyszczono zbiornik

Tygodniowy raport z Parku

Ilustracja do informacji: Tygodniowy raport z Parku
Przyglądamy się postępom inwestycji pt. „Rewaloryzacji Parku Miejskiego w Sławie”. W tym tygodniu we wschodniej części parku wykonano: warstwę konstrukcyjną z mieszanki granitowej na części ścieżek, koryto na części ścieżek, warstwę odsączającą na części ścieżek oraz wyprofilowano pobocza ścieżek.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10 Galeria zdjęć: Tygodniowy raport z Parku

Budowa nowej plaży na ostatniej prostej

Ilustracja do informacji: Budowa nowej plaży na ostatniej prostej
Z początkiem tygodnia rozpoczęły się ostatnie prace na terenie inwestycji związanej z zabudową części nabrzeża Jeziora Sławskiego. Aktualnie montowane są oprawy świetlne wzdłuż chodników. Trwa również równanie terenu nad plażą oraz sianie trawy. W zakresie tego zadania przewidziane było przygotowanie terenu pod budowę, wycinka drzew, bagrowanie dna jeziora z usunięciem trzcinowiska. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9 Galeria zdjęć: Budowa nowej plaży na ostatniej prostej

Kolejnym etapem było nawożenie piasku, budowa zapory, a dalej promenady z balustradami, pomostu, ciągów pieszych na skarpie wraz ze schodami oraz przygotowanie plaży z płukanego piasku. W wyniku tych prac powstała plaża o wymiarach 186 m długości i 55 m szerokości. Ponadto bezpośrednio z plaży zamontowano 3 zejścia do wody po schodach kompozytowych o szerokości 20 m. Pomost drewniany łączy nową promenadę, z promenadą już istniejącą co stanowi jeden ciąg spacerowy.

Prace w parku postępują

Ilustracja do informacji: Prace w parku postępują
Ciąg dalszy prac w Parku Miejskim w Sławie. Inwestycja postępuje zgodnie z planem, z dnia na dzień coraz większa ilość ścieżek zostaje pokryta kruszywem mineralnym, stanowiącym podkład pod właściwą nawierzchnię tzw. Hanse Grand. Zasadzono również kolejne drzewa wzdłuż traktów spacerowych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10 Galeria zdjęć: Prace w parku postępują

Uwaga przedsiębiorcy!

Ilustracja do informacji: Uwaga przedsiębiorcy!
Korzystającym z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przypominamy o zbliżającym się terminie składania oświadczeń oraz wnoszenia opłat, który mija 31 stycznia br.
 

 

Praca wre

Ilustracja do informacji: Praca wre
Ponownie odwiedziliśmy Park Miejski w Sławie. Rozpoczął się tam właśnie kolejny etap prac mających na celu utwardzenie ścieżek. W międzyczasie trwa druga tura nasadzeń młodych drzew, których w ramach inwestycji będzie w sumie 118.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14 Galeria zdjęć: Praca wre

Więcej zieleni w Parku Miejskim

Ilustracja do informacji: Więcej zieleni w Parku Miejskim
Do parku Miejskiego dotarł pierwszy transport drzew. Jutro rozpocznie się sadzenie młodych drzew, których na tym etapie jest 44. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16 Galeria zdjęć: Więcej zieleni w Parku Miejskim

Są to rośliny takie jak: choina kanadyjska, sosna wejmutka, buk pendula, buk atropunicea, buk tricolor, magnolia pośrednia, grab fastigiata, kasztanowiec briotti, klon czerwony, lipa varaviensis, miłorząb fastigiata, platan, magnolia drzewiasta, tulipanowiec. W ramach inwestycji teren ten wzbogaci się o 1334 krzewy oraz 118 nowych drzew. W międzyczasie trwają również prace mające na celu utwardzenie ścieżek, na które trafi jeszcze warstwa właściwa tzw. Hanse Grand.

Ciężki sprzęt i pierwsze nasadzenia zieleni

Ilustracja do informacji: Ciężki sprzęt i pierwsze nasadzenia zieleni
Inwestycja pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sławie” jest jedną ze sztandarowych przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Sława. Aktualnie w części miejskiej parku trwają prace mające na celu przygotowanie nawierzchni. Poszczególne warstwy traktu spacerowego będą stanowiły: grunt rodzimy, 10 cm warstwa zagęszczonego piasku, 20 cm warstwa kruszywa mineralnego 0/31,5 mm, 5 cm Hanse Mineral warstwa dynamiczna 0/16 mm, 3 cm Hanse Grand nawierzchnia właściwa. Aktualnie zagęszczany jest piasek, a na krótkim odcinku nawiezione zostało już kruszywo mineralne. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

17 Galeria zdjęć: Ciężki sprzęt i pierwsze nasadzenia zieleni

W tym przedsięwzięciu ważną rolę odgrywa również zieleń. Między pracami wykonywanymi przez ciężki sprzęt do Parku Miejskiego dotarł pierwszy transport krzewów, które rozmieszczone zostaną w niektórych częściach. W ramach inwestycji teren ten wzbogaci się o 1334 krzewy oraz 118 nowych drzew. 

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT.


Kalendarz imprez

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku