Logo: BIP
.
Baner: Nowy rynek

Dla inwestora

Gmina dla przedsiębiorców

Ilustracja do informacji: Gmina dla przedsiębiorców
Działając w ramach obowiązujących Gminę przepisów podatkowych Burmistrz Sławy podjął decyzję, która ma na celu w tych trudnych czasach wesprzeć przedsiębiorców działających na terenie Gminy Sława.
Samorząd musi działać w ramach prawa, a to nie przewiduje zaniechania płatności podatków, stanowiących dochody budżetu. Ma możliwość wsparcia w inny sposób i takie kroki są podejmowane. Pandemia także odbija się na finansach gminy i tak naprawdę za kilka miesięcy będzie wiadomo, w jakim zakresie odczujemy wszystkie te ograniczenia jako samorząd.
Po analizie sytuacji prawnej oraz finansów Gminy, Burmistrz Sławy zdecydował o:
- możliwości odroczenia do końca września płatności podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych,
- możliwości przesunięcia do końca września płatności za zajęcie pasa drogowego,
- możliwości rozłożenia na raty lub umorzenia płatności czynszów za dzierżawę gruntów na potrzeby działalności gospodarczej,
- możliwości zawieszenia płatności czynszów, na okres zawieszenia działalności,  za wynajem od gminy Sława lokali użytkowych,
- możliwości zawieszenia pobierania opłat za ekspozycję reklam na gruntach i budynkach należących do gminy Sława.
Uwaga! Wszystkie te rozwiązania stosowane są w ramach zasad pomocy de minimis. Pomoc nie jest przyznawana automatycznie, a tylko na wniosek zainteresowanego podmiotu. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy. Każdy wniosek będzie indywidualnie rozpatrywany.
Te propozycje dotyczą tylko tych podmiotów gospodarczych, które w związku z pandemią koronawirusa ucierpiały finansowo.

W Parku Miejskim prace nie zwalniają tempa

Ilustracja do informacji: W Parku Miejskim prace nie zwalniają tempa
W ramach procesu rewaloryzacji części miejskiej parku przywracany jest dawny blask. Już w 2016 roku rozpoczęto pierwsze prace, wówczas przeprowadzono wycinkę samosiewów i uszkodzonych egzemplarzy drzew. Jego rewaloryzacja ma na celu nie tylko upiększenie go, uporządkowanie, ale także nawiązanie w dużej mierze do koncepcji Karla Eduarda Petzolda — założyciela parku. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6 Galeria zdjęć: Budowa bramy

Obecnie trwają prace przy budowie parkowych ścieżek, nasadzona została większa część zieleni (w sumie będzie jej 1334 krzewów oraz 118 nowych drzew) oraz zamontowane zostały słupy oświetleniowe z oprawami. Dzisiaj pracownicy Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska rozpoczęli budowę dwóch fragmentów murów podkreślających symboliczne wejście do parku od strony rynku. Oba mury będą się składały z wyższych słupów zwieńczonych czterospadowymi czapami oraz niższego muru nakrytego dwuspadowym daszkiem. Mur po lewej stronie wejścia będzie miał szerokość 242 cm, mur po prawej stronie – 382 cm. Przejście piesze będzie miało szerokość 670 cm. Po wykonaniu szkieletu konstrukcyjnego całość zostanie obłożona płytami z piaskowca w kolorze naturalnym. W celu zapobieżenia wjazdowi samochodów w świetle przejścia ustawione zostaną 3 słupy żeliwne stylizowane, wyposażone w zamki umożliwiające ich demontaż przez służby obsługi i utrzymania parku. Na przęsłach murów, pod czapami, projekt przewiduje montaż rzeźbionych kształtek ozdobnych z piaskowca. Dodatkowo wejście oświetlone zostanie dwoma lampami, które architekturą będą nawiązywać do pozostałych punktów oświetleniowych rozmieszczonych na terenie parku.

 
 

Plac zabaw w Kuźnicy Głogowskiej

Ilustracja do informacji: Plac zabaw w Kuźnicy Głogowskiej
W minionym tygodniu odebrana została inwestycja pn. „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Głogowskiej”. W zakresie zadania wchodziło w szczególności utwardzenie działki o powierzchni 100 m² tłuczniem, wymurowanie ogniska o średnicy 200 cm z kamienia nieregularnego, przełożenie 18 m² chodnika. Wykonawcą zadania była Firma Ogólnobudowlana DUDIX-BUD Daniel Motłoch.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4 Galeria zdjęć: Plac zabaw w Kuźnicy Głogowskiej

Ciężki sprzęt w Parku Miejskim

Ilustracja do informacji: Ciężki sprzęt w Parku Miejskim
Po raz kolejny przyglądamy się pracom, jakie wykonywane są w ramach rewaloryzacji Parku Miejskiego. Na większości ścieżek usypana jest już warstwa podkładowa z kruszywa mineralnego. Natomiast na drogę do Gospodarstwa Rybackiego zaczęto już nawozić 5 cm warstwę dynamiczną - HanseMineral. Przypominamy również, że na części Miejskiej Parku do odwołania obowiązuje całkowity zakaz wstępu. Za wszystkie utrudnienia przepraszamy i liczymy na wyrozumiałość.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12 Galeria zdjęć: Ciężki sprzęt w Parku Miejskim

Zapraszamy na Nową Plażę!

Ilustracja do informacji: Zapraszamy na Nową Plażę!
Dziś miał miejsce odbiór końcowy zadania pn. „Zabudowa odcinka brzegu Jeziora Sławskiego na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie”. Zakresem zadania objęte zostały w szczególności:
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

22 Galeria zdjęć: Nowa plaża gotowa!

-umocnienie brzegu jeziora, 
-stworzenie 185-metrowej kamiennej promenady wyposażonej na całej długości w balustradę ochronną,
-wykonanie chodników łączących schody z promenadą,
-wykonanie schodów skarpowych prowadzących na plażę,
-budowa trzech kompletów schodów stalowych prowadzących do kąpieliska,
-wykonanie drewnianego pomostu o długości 51,5 metrów,
-częściowe usypanie plaży o długości 186 metrów oraz wykonanie instalacji oświetleniowej
-zagospodarowanie skarp.

W wyniku inwestycji powstało ponad 76 arów piaszczystej plaży z nowoczesnym nabrzeżem. Koszt całkowity wyniósł ponad 4.760.555,79 złotych brutto. Wykonawcą inwestycji było Konsorcjum HZBUD Sp. z o.o. oraz P.H.U. „Chod-Dróg” Andrzejewski Przemysław.

Nowoczesny park linowy w Sławie

Ilustracja do informacji: Nowoczesny park linowy w Sławie
Jak informowaliśmy wcześniej, wczoraj na placu przy Stadionie Miejskim im. Zbigniewa Gołembskiego miał miejsce montaż bezobsługowego parku linowego. Prace nad tym przyrządem nie zostały jeszcze zakończone. Inwestycję wykonuje firma „Parkowe Atrakcje” Bogdan Kulczycki z Wodzisławia Śląskiego. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

0 Galeria zdjęć: Nowoczesny park linowy w Sławie

​Park linowy jest jednopoziomowy, zawieszony na wysokości 50 cm od ziemi, o wymiarach ok. 17,35 m x 6,35 m, złożony z 3 modułów i 10 przeszkód. Wartość inwestycji to 62.730,00 zł. Na zakup i montaż Gmina Sława pozyskała 63,63% dofinansowania w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sławie na potrzeby rekreacji, turystyki i kultury”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zamontują park linowy

Ilustracja do informacji: Zamontują park linowy
Plac zabaw i siłownia plenerowa przy Stadionie Miejskim im. Zbigniewa Gołembskiego w Sławie uzupełnione o kolejną, bezpieczną atrakcję dla dzieci. W tym miejscu powstanie bezobsługowy park linowy. Rano rozpoczął się jego montaż, który potrwa kilka godzin i jeszcze dziś przejdzie on odbiór końcowy. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3 Galeria zdjęć: Zamontują park linowy

Inwestycję realizuję firma „Parkowe Atrakcje” Bogdan Kulczycki z Wodzisławia Śląskiego. Park linowy jest jednopoziomowy, zawieszony na wysokości 50 cm od ziemi, o wymiarach ok. 17,35 m x 6,35 m, złożony z 3 modułów i 10 przeszkód. Wartość inwestycji to 62.730,00 zł. Na zakup i montaż Gmina Sława pozyskała 63,63% dofinansowania w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sławie na potrzeby rekreacji, turystyki i kultury”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ruszyły prace w Lubogoszczy

Ilustracja do informacji: Ruszyły prace w Lubogoszczy
W styczniu informowaliśmy o przekazaniu placu budowy na ulicy Bursztynowej firmie RAGEN Sp. z o.o. z Głogowa. Dzisiaj natomiast wykonawca rozpoczął roboty. W ramach przebudowy na długości 678 m pojawią się chodniki jednostronne wzdłuż projektowanej drogi, zieleń drogowa oraz organizacja ruchu drogowego. Całość inwestycji będzie kosztowała 1,5 mln zł, a pozyskane dofinansowanie ze środków rządowych to 750 tys. zł. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na wrzesień br. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2 Galeria zdjęć: Ruszyły roboty na ulicy Bursztynowej

Oczyszczono zbiornik

Ilustracja do informacji: Oczyszczono zbiornik
Gmina Sława oczyściła staw w Starym Strączu. Prace rozpoczęto w połowie lutego, a zakończono je w piątek. W pracach czynnie pomagali mieszkańcy sołectwa m.in. Donat Waligórski. Prace wykonał Zakład Ciesielsko- Transportowy Włodzimierz Jęśkowiak.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4 Galeria zdjęć: Oczyszczono zbiornik

Tygodniowy raport z Parku

Ilustracja do informacji: Tygodniowy raport z Parku
Przyglądamy się postępom inwestycji pt. „Rewaloryzacji Parku Miejskiego w Sławie”. W tym tygodniu we wschodniej części parku wykonano: warstwę konstrukcyjną z mieszanki granitowej na części ścieżek, koryto na części ścieżek, warstwę odsączającą na części ścieżek oraz wyprofilowano pobocza ścieżek.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10 Galeria zdjęć: Tygodniowy raport z Parku

1 ... 5 6 7 8 9 ... 31

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku