Logo: BIP
.
Baner: Nowy rynek

Dla inwestora

Praca wre

Ilustracja do informacji: Praca wre
Ponownie odwiedziliśmy Park Miejski w Sławie. Rozpoczął się tam właśnie kolejny etap prac mających na celu utwardzenie ścieżek. W międzyczasie trwa druga tura nasadzeń młodych drzew, których w ramach inwestycji będzie w sumie 118.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14 Galeria zdjęć: Praca wre

Więcej zieleni w Parku Miejskim

Ilustracja do informacji: Więcej zieleni w Parku Miejskim
Do parku Miejskiego dotarł pierwszy transport drzew. Jutro rozpocznie się sadzenie młodych drzew, których na tym etapie jest 44. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16 Galeria zdjęć: Więcej zieleni w Parku Miejskim

Są to rośliny takie jak: choina kanadyjska, sosna wejmutka, buk pendula, buk atropunicea, buk tricolor, magnolia pośrednia, grab fastigiata, kasztanowiec briotti, klon czerwony, lipa varaviensis, miłorząb fastigiata, platan, magnolia drzewiasta, tulipanowiec. W ramach inwestycji teren ten wzbogaci się o 1334 krzewy oraz 118 nowych drzew. W międzyczasie trwają również prace mające na celu utwardzenie ścieżek, na które trafi jeszcze warstwa właściwa tzw. Hanse Grand.

Ciężki sprzęt i pierwsze nasadzenia zieleni

Ilustracja do informacji: Ciężki sprzęt i pierwsze nasadzenia zieleni
Inwestycja pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sławie” jest jedną ze sztandarowych przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Sława. Aktualnie w części miejskiej parku trwają prace mające na celu przygotowanie nawierzchni. Poszczególne warstwy traktu spacerowego będą stanowiły: grunt rodzimy, 10 cm warstwa zagęszczonego piasku, 20 cm warstwa kruszywa mineralnego 0/31,5 mm, 5 cm Hanse Mineral warstwa dynamiczna 0/16 mm, 3 cm Hanse Grand nawierzchnia właściwa. Aktualnie zagęszczany jest piasek, a na krótkim odcinku nawiezione zostało już kruszywo mineralne. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

17 Galeria zdjęć: Ciężki sprzęt i pierwsze nasadzenia zieleni

W tym przedsięwzięciu ważną rolę odgrywa również zieleń. Między pracami wykonywanymi przez ciężki sprzęt do Parku Miejskiego dotarł pierwszy transport krzewów, które rozmieszczone zostaną w niektórych częściach. W ramach inwestycji teren ten wzbogaci się o 1334 krzewy oraz 118 nowych drzew. 

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W parku prace postępują

Ilustracja do informacji: W parku prace postępują
Wraz z początkiem września ubiegłego roku plac budowy został przekazany wykonawcy. Firma Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska z Leszna przystąpiła do robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sławie”. W tej chwili trwają prace przy podbudowie parkowych ścieżek. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7 Galeria zdjęć: Rewaloryzacja parku

Wykładana jest warstwą wyrównawczą stanowiąca podkład pod właściwą nawierzchnię alejek. Równocześnie prace elektryczne wykonuje konsorcjum Elektroinstal Paweł Smużniak. Planowane zakończenie prac przewidziane jest na 31 sierpnia 2020 roku. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

Na SCKiW będzie jaśniej

Ilustracja do informacji: Na SCKiW będzie jaśniej
Wczoraj na terenie Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku - SCKiW odbył się odbiór końcowy zadania pn. „Wymiana punktów świetlnych oświetlenia ulicznego na terenie SCKiW w Sławie”. W ramach inwestycji wymieniono 28 sztuk słupów oświetleniowych rtęciowych na oświetlenie zewnętrzne wraz z oprawami LED oraz wymienione zostało 20 sztuk opraw rtęciowych na LED na istniejących już słupach. Nowe lampy oświetlą główne uliczki ośrodka wypoczynkowego, umożliwiając tym samym wieczorne spacery oraz znacznie wpłyną na bezpieczeństwo w godzinach nocnych. 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

20 Galeria zdjęć: Na SCKiW będzie jaśniej

Wartość inwestycji opiewało na kwotę 70 471,62 zł brutto. Wykonawcą prac była firma Elektroinstal Paweł Smużniak ul. Akacjowa 7, 67-400 Wschowa.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach projektu p.n. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sławie na potrzeby rekreacji, turystyki i kultury. W najbliższym czasie dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych zostanie również zakupiona scena mobilna o wymiarach 8 m x 6 m x 5 m, a plac zabaw i siłownia przy stadionie miejskim zostaną uzupełnione o park linowy dla dzieci.

Plac budowy przekazany

Ilustracja do informacji: Plac budowy przekazany
W Lubogoszczy miało miejsce przekazanie placu budowy firmie RAGEN Sp. z o.o. z Głogowa. Wykonawca rozpoczęcie prac planuje w lutym. W ramach przebudowy na długości 678 m pojawią się chodniki jednostronne wzdłuż projektowanej drogi, zieleń drogowa oraz organizacja ruchu drogowego. Całość inwestycji będzie kosztowała 1,5 mln zł, a pozyskane dofinansowanie ze środków rządowych to 750 tys. zł. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na wrzesień br.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3 Galeria zdjęć: Plac budowy przekazany

Nowe miejsce zabaw w gminie

Ilustracja do informacji: Nowe miejsce zabaw w gminie
Ostatnio odbiór końcowy przeszedł nowo powstały plac zabaw naprzeciwko sali wiejskiej w Dronikach. Zakres zadania obejmował zakup oraz montaż urządzeń zabawowych tj. orbitrek, huśtawka metalowa z dwoma siedziskami, bujak motorek oraz ławka z oparciem na metalowym stelażu. Inwestycja opiewała na kwotę 9.766,20 zł brutto. Wykonawcą była firma „FRAJDA” s.c. z Radowca Dużego.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4 Galeria zdjęć: Nowe miejsce zabaw w gminie

Umowa na przebudowę ul. Bursztynowej podpisana

Ilustracja do informacji: Umowa na przebudowę ul. Bursztynowej podpisana
We wrześniu na naszym portalu informowaliśmy o spotkaniu w Starostwie Powiatowym we Wschowie Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka z samorządowcami z terenu powiatu wschowskiego, nowosolskiego oraz zielonogórskiego. Wówczas to wręczył on przedstawicielom władz samorządowych czeki potwierdzające przyznane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych środki finansowe. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2 Galeria zdjęć: Umowa na przebudowę drogi podpisana

Naszą gminę na tym spotkaniu reprezentował Zastępca Burmistrza Sławy - Krzysztof Gruszewski. 30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zgłoszonych do dofinansowania w naborze przeprowadzonym w dniach 13 marca - 12 kwietnia 2019 r. Wniosek Gminy Sława pn. „Przebudowa ul. Bursztynowej w miejscowości Lubogoszcz” znalazł się na liście podstawowej zadań gminnych w Województwie Lubuskim. Dziś w Urzędzie Miejskim w Sławie została podpisana umowa z firmą RAGEN Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie, która wykona przebudowę. Całość inwestycji będzie kosztowała 1,5 mln zł, pozyskane dofinansowanie ze środków rządowych to 750 tys. zł. Wniosek obejmuje przebudowę ulicy Bursztynowej na łącznej długości 678 m, budowę chodników jednostronnych wzdłuż projektowanej drogi, zieleń drogową oraz organizację ruchu drogowego. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na wrzesień 2020 r.

Chodnik odebrany, można bezpiecznie spacerować

Ilustracja do informacji: Chodnik odebrany, można bezpiecznie spacerować
Dziś odbiór końcowy przeszedł chodnik wzdłuż parku. Przypominamy, że przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego powstał nowy bezpieczny trakt spacerowy o długości ok. 263 metrów i szerokości 4 metrów. Stanęło tam również 11 słupów oświetleniowych. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13 Galeria zdjęć: Chodnik odebrany, można bezpiecznie spacerować

Remont dotyczył odcinka od ośrodka Passat (skrzyżowanie ul. Odrodzonego Wojska Polskiego z ul. Parkową) w kierunku centrum do wysokości posesji numer 15. Wykonawcą chodnika było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa - wartość zadania opiewała na kwotę 226.828,43 zł brutto. Natomiast wykonawcą oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego była firma Elektroinstal - Paweł Smużniak ze Wschowy - koszt tej części prac to 56.663,64 zł brutto.

Plac rekreacyjny w Śmieszkowie utwardzony

Ilustracja do informacji: Plac rekreacyjny w Śmieszkowie utwardzony
Dziś w Śmieszkowie miał miejsce odbiór prac mających na celu utwardzenie kostką brukową placu rekreacyjnego o powierzchni 90 m² wraz z obrzeżami. Jest to pierwszym etapem zadania. W przyszłości w tym miejscu ma stanąć również altana rekreacyjna. Wykonawcą inwestycji była firma Usługi Ogólnobudowlane Piotr Zygmanowski z Perkowa. Koszt inwestycji wyniósł 15 tys. zł brutto.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3 Galeria zdjęć: Plac rekreacyjny w Śmieszkowie utwardzony

1 ... 4 5 6 7 8 ... 29

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl