Logo: BIP
.
Baner: Nowy rynek

Dla inwestora

Spotkanie w sprawie ścieżki rowerowej

Ilustracja do informacji: Spotkanie w sprawie ścieżki rowerowej
W sławskim magistracie miało miejsce spotkanie dotyczące powstania drogi rowerowej łączącej Sławę z Głogowem. Z inicjatywy Burmistrza Sławy - Cezarego Sadrakuły i Starosty Powiatu Wschowskiego - Andrzeja Bielawskiego w rozmowach wzięli udział wiceStarosta Powiatu Wschowskiego - Waldemar Starosta, Przedstawiciele Powiatu Głogowskiego - Jeremi Hołownia i Bartosz Ławrowski, Radna Rady Miejskiej w Głogowie - Edyta Owczarek, Wójt Gminy Kotla - Łukasz Horbatowski, Zastępca Burmistrza Sławy - Krzysztof Gruszewski, Dyrektor Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku - SCKiW - Tomasz Krzymiński, oraz Sekretarz Gminy Sława - Danuta Pitrowska. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4 Galeria zdjęć: Rozmawiali o ścieżce rowerowej

Spotkanie miało na celu wypracowanie wspólnej koncepcji przebiegu ścieżki, najlepszych rozwiązań i udogodnień dla osób, które z niej będą korzystać. Wybudowana trasa planowo miałaby przebiegać przez cztery gminy: gminę miejską Głogów, gminę wiejską Głogów, gminę Kotla oraz gminę Sława. Ścieżka ma służyć turystom i mieszkańcom w dojeździe do pracy. Zgodnie z projektem Starostwa we Wschowie w naszej gminie przebiegałaby wzdłuż drogi Krzepielów - Sława. Powiat zamierza na ten cel pozyskać dofinansowanie z budżetu państwa. Gmina Sława wspiera w tym wysiłku władze powiatu. Pierwszy etap obejmowałby odcinek Sława - Lipinki. Całość pozwoliłaby na połączenie malowniczym szlakiem z wykorzystaniem m.in. dawnych nasypów kolejowych dwóch województw lubuskiego i dolnośląskiego. O szczegółach i postępach w realizacji przedsięwzięcia będziemy informować na bieżąco.

Remont nawierzchni na terenie SCKiW

Ilustracja do informacji: Remont nawierzchni na terenie SCKiW
Na terenie SCKiW trwa odtwarzanie nawierzchni na ciągu pieszo-jezdnym wzdłuż nowej plaży. Prace polegają na sfrezowaniu i wyrównaniu istniejącego podłoża oraz na ułożeniu nowej warstwy asfaltu. Wszystko po to, aby drogą tą, która była mocno eksploatowana podczas budowy nowej plaży, spacerowało się teraz jeszcze przyjemniej i bezpieczniej.
Jednocześnie przypominamy, iż na terenie SCKiW można przebywać jedynie w maseczkach i z zachowaniem bezpiecznych odległości. Do odwołania utrzymany zostaje zakaz wjazdu pojazdów na teren SCKiW. Nie dotyczy on pracowników Centrum oraz firm działających na terenie i dzierżawców.
Prosimy o stosowanie się do obostrzeń i utrzymania porządku na terenie obiektu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10 Galeria zdjęć: Remont nawierzchni na terenie SCKiW

Wodociągi i kanalizacja w kolejnych miejscowościach

Ilustracja do informacji: Wodociągi i kanalizacja w kolejnych miejscowościach
W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława” realizowanego przez ZWiK Sława w kolejnych miejscowościach prowadzone są roboty ziemne. We Wróblowie już została wybudowana kanalizacja sanitarna wraz rurociągiem tłocznym, w Śmieszkowie prace postępują. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6 Galeria zdjęć: Trwa budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

W sumie w 13 miejscowościach zbudowanych zostanie ponad 90 km sieci kanalizacyjnych, ponad 46 km sieci wodociągowych. Kierowców przejeżdżających przez Śmieszkowo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do aktualnej sytuacji na drodze.

Dofinansowanie przebudowy ulic Sosnowej, Świerkowej i Dębowej w Sławie

Ilustracja do informacji: Dofinansowanie przebudowy ulic Sosnowej, Świerkowej i Dębowej w Sławie
15 kwietnia 2020 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa lubuskiego wynosi 82,6 mln zł. Na liście podstawowej wniosków znalazło się 14 zadań powiatowych i 46 zadań gminnych. Na liście rezerwowej - 4 zadania powiatowe i 35 zadań gminnych.
 
Wniosek Gminy Sława pn. „Przebudowa ulic Dębowej, Sosnowej i Świerkowej w Sławie” znalazł się na liście podstawowej zadań gminnych. Całość inwestycji będzie kosztowała 3,77 mln zł, pozyskane dofinansowanie ze środków rządowych to 1,88 mln zł. Wniosek obejmuje przebudowę ulicy Sosnowej na długości 205 m, Świerkowej na długości 318 m, Dębowej na długości 367 m, w tym następujące elementy:
- nawierzchnię jezdni o łącznej długości - 890 m,
- chodniki jednostronne wzdłuż odcinków dróg objętych inwestycją - 877 m,
- kanalizację deszczową,
- organizację ruchu drogowego.

Zakończenie inwestycji jest przewidziane na grudzień 2020.

Park Miejski wiosną

Ilustracja do informacji: Park Miejski wiosną
Dziś po raz kolejny odwiedziliśmy Park Miejski, w którym trwa rewaloryzacja. Przyznajcie sami, zieleń naszego parku hipnotyzuje, a przy nowych ścieżkach oraz lampach w klasycznym stylu, całość prezentuje się pięknie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5 Galeria zdjęć: Park Miejski wiosną

Więcej zieleni w mieście

Ilustracja do informacji: Więcej zieleni w mieście
W dalszym ciągu w obrębie Parku Miejskiego trwają prace mające na celu przywrócenie jego dawnego wyglądu. Jednym z takich elementów jest aleja lipowa przy ulicy Odrodzonego Wojska Polskiego. Obecnie przy użyciu ciężkiego sprzętu wykopywane są doły, w których tuż po świętach Wielkiej Nocy posadzone zostaną kolejne drzewa. Park wzbogaci się o dodatkowe 13 sztuk lip varsaviensis.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3 Galeria zdjęć: Praca przy alei lipowej

Informacja dla kierowców - remont w Goli

Ilustracja do informacji: Informacja dla kierowców - remont w Goli
Na całej długości drogi powiatowej w obrębie miejscowości Gola trwa remont jezdni. W tej chwili regulowane są studzienki kanalizacyjne, a w późniejszym etapie zostanie wylany nowy dywanik asfaltowy. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej o ostrożności i dostosowanie prędkości do aktualnej sytuacji na drodze.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9 Galeria zdjęć: Remont jezdni w Goli

Gmina dla przedsiębiorców

Ilustracja do informacji: Gmina dla przedsiębiorców
Działając w ramach obowiązujących Gminę przepisów podatkowych Burmistrz Sławy podjął decyzję, która ma na celu w tych trudnych czasach wesprzeć przedsiębiorców działających na terenie Gminy Sława.
Samorząd musi działać w ramach prawa, a to nie przewiduje zaniechania płatności podatków, stanowiących dochody budżetu. Ma możliwość wsparcia w inny sposób i takie kroki są podejmowane. Pandemia także odbija się na finansach gminy i tak naprawdę za kilka miesięcy będzie wiadomo, w jakim zakresie odczujemy wszystkie te ograniczenia jako samorząd.
Po analizie sytuacji prawnej oraz finansów Gminy, Burmistrz Sławy zdecydował o:
- możliwości odroczenia do końca września płatności podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych,
- możliwości przesunięcia do końca września płatności za zajęcie pasa drogowego,
- możliwości rozłożenia na raty lub umorzenia płatności czynszów za dzierżawę gruntów na potrzeby działalności gospodarczej,
- możliwości zawieszenia płatności czynszów, na okres zawieszenia działalności,  za wynajem od gminy Sława lokali użytkowych,
- możliwości zawieszenia pobierania opłat za ekspozycję reklam na gruntach i budynkach należących do gminy Sława.
Uwaga! Wszystkie te rozwiązania stosowane są w ramach zasad pomocy de minimis. Pomoc nie jest przyznawana automatycznie, a tylko na wniosek zainteresowanego podmiotu. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy. Każdy wniosek będzie indywidualnie rozpatrywany.
Te propozycje dotyczą tylko tych podmiotów gospodarczych, które w związku z pandemią koronawirusa ucierpiały finansowo.

W Parku Miejskim prace nie zwalniają tempa

Ilustracja do informacji: W Parku Miejskim prace nie zwalniają tempa
W ramach procesu rewaloryzacji części miejskiej parku przywracany jest dawny blask. Już w 2016 roku rozpoczęto pierwsze prace, wówczas przeprowadzono wycinkę samosiewów i uszkodzonych egzemplarzy drzew. Jego rewaloryzacja ma na celu nie tylko upiększenie go, uporządkowanie, ale także nawiązanie w dużej mierze do koncepcji Karla Eduarda Petzolda — założyciela parku. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6 Galeria zdjęć: Budowa bramy

Obecnie trwają prace przy budowie parkowych ścieżek, nasadzona została większa część zieleni (w sumie będzie jej 1334 krzewów oraz 118 nowych drzew) oraz zamontowane zostały słupy oświetleniowe z oprawami. Dzisiaj pracownicy Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska rozpoczęli budowę dwóch fragmentów murów podkreślających symboliczne wejście do parku od strony rynku. Oba mury będą się składały z wyższych słupów zwieńczonych czterospadowymi czapami oraz niższego muru nakrytego dwuspadowym daszkiem. Mur po lewej stronie wejścia będzie miał szerokość 242 cm, mur po prawej stronie – 382 cm. Przejście piesze będzie miało szerokość 670 cm. Po wykonaniu szkieletu konstrukcyjnego całość zostanie obłożona płytami z piaskowca w kolorze naturalnym. W celu zapobieżenia wjazdowi samochodów w świetle przejścia ustawione zostaną 3 słupy żeliwne stylizowane, wyposażone w zamki umożliwiające ich demontaż przez służby obsługi i utrzymania parku. Na przęsłach murów, pod czapami, projekt przewiduje montaż rzeźbionych kształtek ozdobnych z piaskowca. Dodatkowo wejście oświetlone zostanie dwoma lampami, które architekturą będą nawiązywać do pozostałych punktów oświetleniowych rozmieszczonych na terenie parku.

 
 

Plac zabaw w Kuźnicy Głogowskiej

Ilustracja do informacji: Plac zabaw w Kuźnicy Głogowskiej
W minionym tygodniu odebrana została inwestycja pn. „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Głogowskiej”. W zakresie zadania wchodziło w szczególności utwardzenie działki o powierzchni 100 m² tłuczniem, wymurowanie ogniska o średnicy 200 cm z kamienia nieregularnego, przełożenie 18 m² chodnika. Wykonawcą zadania była Firma Ogólnobudowlana DUDIX-BUD Daniel Motłoch.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4 Galeria zdjęć: Plac zabaw w Kuźnicy Głogowskiej

1 2 3 4 5 6 ... 29

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl