Logo: BIP
.
Baner: Nowy rynek

Dla inwestora

Nowa wiata w Tarnówku

Ilustracja do informacji: Nowa wiata w Tarnówku
Kolejna miejscowość naszej gminy zyskała nową wiatę przystankową. Tym razem w Tarnówku pracownicy gospodarczy sławskiego magistratu zamontowali przeszkloną wiatę na stalowym stelażu.

Ochroni przed wiatrem i deszczem

Ilustracja do informacji: Ochroni przed wiatrem i deszczem
Pracownicy gospodarczy sławskiego magistratu zamontowali nową wiatę przystankową w Śmieszkowie. Prace rozpoczęły się od demontażu starej. Przeszklona wiata na stalowym stelażu pozwoli korzystającym z usług komunikacji zbiorowej na schronienie się w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Możliwe utrudnienia w ruchu

Ilustracja do informacji: Możliwe utrudnienia w ruchu
Pod koniec stycznia br. nastąpiło przekazanie terenu wykonawcy, który w najbliższych miesiącach zrealizuje inwestycję pn. „Przebudowa Placu Pamięci w Sławie oraz przebudowa chodnika i miejsc parkingowych wzdłuż ul. Odrodzonego Wojska Polskiego w Sławie wraz z infrastrukturą”.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa nie mogło od razu przystąpić do zadania. Pierwsze prace mają rozpocząć się jutro i planowo potrwają do końca czerwca br. W tym miejscu przypominamy o możliwych utrudnieniach w centrum miasta i apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Dla kierujących pojazdami również ważna informacja - będą oni mogli skorzystać z tymczasowych miejsc postojowych. Pojazdy będzie można zaparkować za budynkiem stołówki „Chochelka” przy ulicy Ogrodowej.

Będzie bezpieczniej

Ilustracja do informacji: Będzie bezpieczniej
W Sławie pojawiły się dodatkowe kamery monitoringu miejskiego, a kilka z nich zostało wymienionych na nowsze modele. Nowe urządzenie zamontowano na terenie Stadionu Miejskiego im. Zbigniewa Gołembskiego w Sławie. W tej części miasta niezbędna była jej instalacja, a to ze względu na wybryki niektórych osób korzystających z tego terenu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Kamera jest czteroobiektywowa, umożliwia jednoczesny podgląd z różnych stron. Sprawdza się w dzień, jak i po zmierzchu. Dzięki wysokiej rozdzielczości pozwala uzyskać lepsze zbliżenia i wychwycić potrzebne szczegóły. Podobne urządzenie zastąpiło wysłużony sprzęt na jednym z rond na drodze wojewódzkiej. Kolejna kamera wzbogaciła monitoring na Nowym Rynku. Tam zainstalowano kamerę obrotową.

Prace remontowe w świątyni

Ilustracja do informacji: Prace remontowe w świątyni
W kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Sławie trwają prace remontowe. Są to kolejne działania prowadzone w tym miejscu na przestrzeni ostatnich miesięcy. Przypomnijmy, że w październiku ubiegłego roku wokół fundamentów świątyni wykonany został drenaż opaskowy, a ściany zewnętrze uzupełniono w brakujące tynki.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Tym razem remontowane jest wnętrze. Zdemontowano starą boazerię w celu osuszenia ścian. W tym stanie ściany poczekają do końca sierpnia, po upływie określonego czasu zyskają one nowe tynki wapienne. Dodatkowo trwa obróbka okien w celu estetycznego wykończenie ościeża.

Remont sławskiego OPS

Ilustracja do informacji: Remont sławskiego OPS
W przyszłej siedzibie sławskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. Aktualnie wylewane są posadzki, zamontowane zostały futryny i drzwi wewnętrzne. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec kwietnia br.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Siedziba OPS

Ilustracja do informacji: Siedziba OPS
Nowe biura Ośrodka Pomocy Społecznej nabierają kształtu. Przypomnijmy, że w tym miejscu jeszcze nie tak dawno istniała Szkoła Podstawowa. W związku z reformą edukacyjną budynek został opuszczony przez uczniów, którzy przenieśli się do dawnego gimnazjum przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego. Głównym założeniem inwestycji jest przystosowanie pomieszczeń do celów administracyjno – biurowych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Termin realizacji przewidziany jest do 30 kwietnia tego roku, a koszt opiewa na kwotę 895.651,37 zł. Roboty wykonuje firma DRECON Sp. z o.o. ze Szprotawy.

Przekazanie placu budowy

Ilustracja do informacji: Przekazanie placu budowy
Wczoraj miało miejsce przekazanie terenu wykonawcy, który realizował będzie inwestycję pn. "Przebudowa Placu Pamięci w Sławie oraz przebudowa chodnika i miejsc parkingowych wzdłuż ul. Odrodzonego Wojska Polskiego w Sławie wraz z infrastrukturą". Koszt zadania opiewa na kwotę 2.523.477,98 zł, a wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa. Zleceniobiorca planuje rozpocząć roboty w tym miejscu w przyszłym tygodniu. 
Najistotniejszymi warunkami zamówienia są kolejno:
Plac Pamięci – etap I
Projekt obejmuje:  
- plac o nawierzchni utwardzonej z płyt chodnikowych z przeznaczeniem wyłącznie do ruchu pieszego
- chodnik szerokości czynnej 245 m o nawierzchni z płyt chodnikowych;
- nawierzchnię utwardzoną -część drogi dojazdowej do działki nr 621/2 szer. 300 cm o nawierzchni z kostki betonowej;
- elementy małej architektury (murki z betonu architektonicznego z podświetlonym cokołem i osadzone na nich ławki);
- oświetlenie parkowe i dekoracyjne z zastosowaniem opraw LED;
- zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telekomunikacyjnych;
- zieleń
– nowe nasadzenia (drzewa, krzewy, trawniki).
Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejącej utwardzonej nawierzchni chodnika i miejsc parkingowych (z kostki betonowej) wzdłuż drogi wojewódzkiej przy ulicy Odrodzonego Wojska Polskiego w Sławie o długości 224 m w zakresie:
- przebudowy miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wzdłuż południowej strony drogi wojewódzkiej;
- przebudowy trzech istniejących zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej;
- przebudowy z korektą zachodniego łuku istniejącego zjazdu na działkę drogową 628 (dojazd do parku);
- zmiany lokalizacji istniejącego przejścia dla pieszych;
- przebudowy chodnika z wykonaniem nawierzchni z płyt chodnikowych;
- budowy elementów małej architektury: murki, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, drewniane pergole;
- budowy oświetlenia parkowego z zastosowaniem opraw LED;
- zieleni;
- oznakowania drogowe pionowe i poziome.

UWAGA ROLNICY !!! Zwrot podatku akcyzowego

Ilustracja do informacji: UWAGA ROLNICY !!! Zwrot podatku akcyzowego

Informujemy, iż w terminie od 1 lutego do 1 marca 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Sławie można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z epidemią COVID-19, w celu zachowania wszelkich środków ostrożności wnioski będzie można składać osobiście po uprzednio umówionym telefonicznie terminie z pracownikiem tut. urzędu tj. Beatą Matyjas, Anną Szewczyk nr telefonu do kontaktu: 68-355-83-36, w godzinach: od 8:00 do 14:30.​
W przypadku zmiany sposobu przyjmowania wniosków będziemy Państwa informowali na bieżąco.
Wnioski o zwrot podatku wraz z niezbędnymi załącznikami można pobrać w Urzędzie Miejskim w Sławie – punkt obsługi interesanta lub ze strony internetowej https://bip.slawa.pl/procedury/17/87/Zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napedowego_wykorzystywanego_do_produkcji_rolnej/
Wszelkie informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego uzyskają Państwo na stronie internetowej lub pod numerem telefonu podanym powyżej. ▲▲▲
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego
 

Uwaga przedsiębiorcy!!!

Ilustracja do informacji: Uwaga przedsiębiorcy!!!
Korzystającym z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przypominamy o zbliżającym się terminie płatności i złożenia oświadczeń, który mija 31 stycznia br. Ponadto przypominamy, że wpłat należy dokonywać  na rachunek o nr 23 8669 0001 0004 9269 2000 0002, a nie na indywidualne subkonto podatkowe.
1 2 3 4 5 6 ... 36


Kalendarz imprez

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku