Logo: BIP
.
Baner: Nowy rynek

Dla inwestora

Chodnik z nową nawierzchnią

Ilustracja do informacji: Chodnik z nową nawierzchnią
W ostatnim czasie pracownicy gospodarczy Urzędu Miejskiego w Sławie przeprowadzili remont ciągu pieszego w obrębie ulicy Głogowskiej. Stare płyty chodnikowe zostały zastąpione kostką brukową, dodatkowo zamontowane zostały ławka i kosz na śmieci. Kolejnym, który doczeka się remontu będzie chodnik przy ulicy Reja. Tam również płyty zostaną wymienione na kostkę brukową.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3 Galeria zdjęć: Chodnik po remoncie

Sławski Budżet Obywatelski 2020 - Wyniki

Ilustracja do informacji: Sławski Budżet Obywatelski 2020 - Wyniki
Budżet obywatelski w Gminie Sława cieszy się niesłabnącą popularnością. W tym roku, po zmianie zasad głosowania, wpłynęło prawie 21 tysięcy głosów!
Spośród 20 730 oddanych głosów ważnych było 20 492. Kart z głosami nieważnymi było 238, najczęściej z następujących powodów: brak podpisu głosującego, brak numeru zadania, na który oddawany jest głos lub braki w miejscu zamieszkania.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1 Galeria zdjęć: Sławski Budżet Obywatelski 2020 - Wyniki

Wyniki:
W pierwszej strefie (miasto Sława) do podziału było 136 tys. zł. Zdecydowanie zwyciężyły dwa projekty OSP Sława dotyczące zakupu łączności i wyposażenia oraz specjalistycznego umundurowania bojowego. Pierwszy z wniosków uzyskał 2 916 głosów poparcia, drugi zaś 2 875. Realizacji doczeka się również zadanie polegające na doposażeniu placu zabaw przy ul. Jaśminowej w Sławie – 895 głosów.
W drugiej strefie (duże wsie) do podziału było 176 tys. zł. Pierwsze miejsce zajął wniosek Starego Strącza dotyczący wyposażenia zaplecza kuchennego w sali wiejskiej z 1 890 głosami, drugie miejsce zajęło Krążkowo z projektem Party Grilla – 1 438 głosów, trzecie miejsce należy do Lipinek z poparciem na poziomie 1 389 głosów.
W kategorii małych wsi najwięcej, bo 1 524 głosów uzyskał wniosek łączony wsi Bagno i Szreniawa. Do podziału w tej strefie było 88 tys. zł.
W załączniku szczegółowe wyniki. Zwycięzcom gratulujemy, a poszczególne zadania doczekają się realizacji w 2020 roku.

Uwaga! Pieniądze unijne dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

Ilustracja do informacji: Uwaga! Pieniądze unijne dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych
Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - Lokalna Grupa Działania ogłosiło nabory wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej oraz na projekty grantowe w zakresie wydawania materiałów promocyjnych, oraz organizacji szkoleń i wizyt studyjnych. Przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe mogą pozyskać środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkania informacyjne i szkolenie dotyczące zasad i warunków udzielania wsparcia, wypełniania dokumentów aplikacyjnych oraz procedury wyboru odbędą się w siedzibie biura Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior LGD, ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko w dniach 16.09.2019 r. godz. 12 dla organizacji pozarządowych i 20.09.2019 r. godz. 12 dla przedsiębiorców. Więcej wiadomości o naborach wniosków znajdziecie Państwo na stronie www.klj.org.pl.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6 Galeria zdjęć: Uwaga! Pieniądze unijne dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

Plac budowy przekazany

Ilustracja do informacji: Plac budowy przekazany
Dziś w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Sława z wykonawcami inwestycji pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sławie”. Po obradach i zamknięciu spraw formalnych, wszyscy przenieśli się na teren parku, by jeszcze raz dokładnie przyjrzeć się inwestycji. Plac budowy został przekazany. Od dziś firmy mogą zaczynać realizację zadania.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

25 Galeria zdjęć: Plac budowy przekazany

W zakresie prac objęte jest w szczególności:
-wymiana nawierzchni parkowych z ziemnych na żwirowe,
- remont mostka nad ciekiem wodnym,
- remont kładki dla pieszych,
- nasadzenia i pielęgnacja zieleni wraz z budową infrastruktury związanej z ochroną siedlisk przyrodniczych,
- wykonanie bramy wejściowej do parku,
- montaż tabliczek informacyjnych o charakterze dendrologicznym na wybrane drzewa okazowe w parku,
- ścieżka dydaktyczna w parku miejskim z kodami QR,
- monitoring i montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami.
Wykonawcą prac budowlanych jest Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska, a koszt wyniesie 2.569.203.64 złotych brutto. Natomiast prace elektryczne wykona konsorcjum Elektroinstal Paweł Smużniak i Ciesielski Arkadiusz Cerber Alarmy, te prace wyniosą w sumie 941.037,49 złotych brutto. Planowany czas zakończenia inwestycji przewidziano na koniec sierpnia 2020 roku.
 

Droga w Lubogoszczy doczeka się remontu

Ilustracja do informacji: Droga w Lubogoszczy doczeka się remontu
Zarząd Dróg Wojewódzkich mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi nr. 278 w Lubogoszczy, planuje w bieżącym roku przystąpić do realizacji przebudowy polegającej na odnowie dywanikowej. Droga zostanie wyremontowana na odcinku 710 mb. Gmina Sława partycypuje w kosztach inwestycji, dokładając do budowy drogi wojewódzkiej 100 tysięcy złotych z budżetu własnego.

Nowe figury świętych w Sławie

Ilustracja do informacji: Nowe figury świętych w Sławie
W środę (tj. 31.07) zamontowano dwie nowe rzeźby sakralne z piaskowca, są nimi postacie Św. Rity i Św. Ojca Pio. Przypomnijmy, że inwestycja wykonywana jest w ramach Sławskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Projekt w strefie miejskiej zajął drugie miejsce, a zagłosowało na niego dokładnie 588 mieszkańców naszej gminy. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13 Galeria zdjęć: Nowe figury świętych w Sławie

Renowacja zrealizowana została u zbiegu ulic Waryńskiego z Odrodzonego Wojska Polskiego. Wykonana została również renowacja postumentów i schodów wraz z figurką. Powstało też dojście do postumentów. Zakład Kamieniarski Krzysztof Gabrysz z Głogowa wykonał prace polegające na oczyszczeniu rzeźby Matki Bożej. Uzupełniono ewentualny ubytków materiału i powłok malarskich. Całość zrealizowana została technikami konserwatorskimi. Twórcą rzeźb jest artysta z Głogowa Dariusz Sagan. Inwestycja opiewała na kwotę 60 tys. zł.

Inwestujemy w turystykę

Ilustracja do informacji: Inwestujemy w turystykę
W środę tj. 24 lipca w Zielonej Górze Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła i Skarbnik Gminy Małgorzata Szymoniak podpisali umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sławie na potrzeby rekreacji, turystyki i kultury”. W ramach projektu zostanie zakupiona scena mobilna o wymiarach 8 m x 6 m x 5 m, wykonany remont oświetlenia na terenie ośrodka Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku, a plac zabaw i siłownia przy stadionie miejskim zostaną uzupełnione o park linowy dla dzieci.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3 Galeria zdjęć: Podpisanie umowy

Całość inwestycji jest wyceniona na 365 749,34 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 232 726,00 zł. Termin realizacji to marzec 2020. Celem projektu jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Droga w Ciosańcu w końcu zostanie wyremontowana

Ilustracja do informacji: Droga w Ciosańcu w końcu zostanie wyremontowana
Od dłuższego czasu w Urzędzie Marszałkowskim o remont drogi w Ciosańcu zabiegał Burmistrz Sławy. Zarząd Dróg Wojewódzkich wyremontuje ponad 400-metrowy pas drogi wojewódzkiej. Odcinek remontowanej drogi rozpoczyna się przy Domu Kultury i biegnie w stronę miejscowości Bagno. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11 Galeria zdjęć: Droga w Ciosańcu w końcu zostanie wyremontowana

Dziś (tj. 16.07) na poszerzeniach układana jest warstwa gruntu stabilizowanego cementem oraz warstwa podbudowy z mieszanki tłuczniowej, jutro planowane jest ułożenie podbudowy z betonu asfaltowego na poszerzeniach na całości odcinka. Termin zakończenia inwestycji to 11 sierpnia 2019 r. Finalną częścią zadania będzie wyłożenie dywanika asfaltowego na całości drogi. Gmina Sława partycypowała w kosztach inwestycji, dokładając do budowy drogi wojewódzkiej 100 tysięcy złotych z budżetu własnego.

Kolejny plac zabaw w Sławie

Ilustracja do informacji: Kolejny plac zabaw w Sławie
Przy ul. Jaśminowej powstał plac zabaw dla dzieci. Zadanie zrealizowane w ramach Sławskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. W skład wyposażenia placu zabaw wchodzą: huśtawka podwójna, sprężynowiec motor, huśtawka wagowa, trzy ławki, dwa kosze na śmieci, tablica regulaminowa, całość zyskała również ogrodzenie panelowe. Całkowity koszt inwestycji opiewał na kwotę 26.937,00 zł brutto.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3 Galeria zdjęć: Nowe miejsce zabaw

Trwają przygotowania do Olimpiady

Ilustracja do informacji: Trwają przygotowania do Olimpiady
Zgodnie z decyzją Ministra Sportu i Turystyki Województwo Lubuskie zostało gospodarzem Finałów XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich. W ramach imprezy, która odbędzie się w okresie od czerwca do sierpnia br., na terenie dziewięciu lubuskich miejscowości rozegrane zostaną zawody w 33 dyscyplinach sportu. Nasza gmina na początku sierpnia gościć będzie młodych żeglarzy z całej Polski.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2 Galeria zdjęć: Zmiana nawierzchni

Z Przystani UKS Yacht Club Sława w Radzyniu wystartują zawodnicy, którzy rywalizować będą na wodach Jeziora Sławskiego o miano najlepszego żeglarza.
W ostatnich dniach zostały wykonane prace mające na celu odpowiednie przygotowanie terenu do zawodów. Droga gminna prowadząca do ogólnodostępnej plaży wraz z przystanią żeglarską, została wyrównana i utwardzona. Wyłożono na niej tłuczeń oraz płyty betonowe.
Więcej informacji o XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie w Sportach Letnich - Lubuskie 2019 dostępne na stronie: http://www.oom2019.zgora.pl/
1 2 3 4 5 6 ... 20

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl