Logo: BIP
.
Baner: baner urządBaner: Rynek

Dla mieszkańca

Michał Szpak wystąpi podczas Lata bez Granic 2020

Ilustracja do informacji: Michał Szpak wystąpi podczas Lata bez Granic 2020
Michał Szpak wygrał nasz plebiscyt i to on będzie gwiazdą Dni Sławy - Lato bez Granic 2020. Wystąpi w sobotę, 8 sierpnia na plaży SCKiW. W poprzednich latach to dzięki sondzie na Facebooku wybraliśmy gwiazdy: LemONAfromental i Sylwia Grzeszczak Official. Ta forma cieszyła się wielkim zainteresowaniem, a koncerty przyciągnęły tłumy. Nasza zabawa przypadła do gustu mieszkańcom, więc postanowiliśmy ją kontynuować.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1 Galeria zdjęć: Gwiazda Dni Sławy 2020

Wygrał Michał Szpak z wynikiem 1696 głosów (stan na godz. 12.00, kiedy zakończyliśmy głosowanie), Michał Szpak - 1696 głosów, CLEO - 1485 głosów, Sound'n'Grace - 300 głosów, Margaret - 164 głosów, Natalia Szroeder - 105 głosów, Kayah - 63 głosów. W sumie w zabawie wzięło udział prawie 4 tys. osób. Właśnie załatwiane są wszystkie formalności, aby to on bawił sławian. Jeśli jednak by się okazało, że Michał Szpak nie może zakontraktowany zostanie kolejny wokalista z listy.

Reprezentuje sprawy seniorów

Ilustracja do informacji: Reprezentuje sprawy seniorów
Zbigniew Jankowski ze Sławy został Radnym II Sejmiku Seniorów Województwa Lubuskiego. Reprezentant Naszej Gminy od dawna działa w organizacjach zajmujących się sprawami osób starszych. Aktualnie jest Przewodniczącym Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2 Galeria zdjęć: Zbigniew Jankowski wybrany na radnego

Sejmik skupia 30 osób, ludzi z kół emeryckich, uniwersytetów trzeciego wieku i stowarzyszeń działających na rzecz osób starszych. Sam sejmik jest ciałem doradczym i opiniotwórczym dla władz województwa w sprawach dotyczących seniorów.
fot. lubuskie.pl

Czeki na środki w ramach FDS wręczone

Ilustracja do informacji: Czeki na środki w ramach FDS wręczone
Dzisiaj w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak spotkał się z samorządowcami z terenu powiatu wschowskiego, nowosolskiego oraz zielonogórskiego. Wręczył on przedstawicielom władz samorządowych czeki potwierdzające przyznane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych środki finansowe. Naszą gminę na tym spotkaniu reprezentował Zastępca Burmistrza Sławy - Krzysztof Gruszewski.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2 Galeria zdjęć: Przekazanie czeków

30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zgłoszonych do dofinansowania w naborze przeprowadzonym w dniach 13 marca - 12 kwietnia 2019 r. Wniosek Gminy Sława pn. „Przebudowa ul. Bursztynowej w miejscowości Lubogoszcz” znalazł się na liście podstawowej zadań gminnych w Województwie Lubuskim. Całość inwestycji będzie kosztowała 2,8 mln zł, pozyskane dofinansowanie ze środków rządowych to ponad 1,4 mln zł. Wniosek obejmuje przebudowę ulicy Bursztynowej na łącznej długości 678 m, budowę chodników jednostronnych wzdłuż projektowanej drogi, zieleń drogową oraz organizację ruchu drogowego. Zakończenie inwestycji jest przewidziane na czerwiec 2020.

Zakończyli Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych

Ilustracja do informacji: Zakończyli Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych
Na terenie ośrodka PCK w Sławie miało miejsce oficjalne zakończenie Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Podczas dzisiejszej uroczystości zostali uhonorowani zawodnicy, którzy brali udział w dwudniowych zmaganiach. Rywalizowali oni w konkurencjach biegowych, skakali w dal, rzucali piłeczką palantową i oszczepem oraz pchali kulą. Dodatkowo organizatorom udało się przeprowadzić rozgrywki Boccia oraz wyścigi kajakowe na Jeziorze Sławskim.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

17 Galeria zdjęć: Zakończenie Igrzysk

Kilka słów o badaniach na Jeziorze Sławskim

Ilustracja do informacji: Kilka słów o badaniach na Jeziorze Sławskim
W drugiej połowie lipca na największym akwenie Pojezierza Sławskiego rozpoczęły się badania archeologiczne. Prowadzone one były na trzech stanowiskach w okolicy wyspy „Tuczno”, wyspy Kormoranów i Ptasiej. Miały charakter sondażowo-rozpoznawczy, ich celem było rozpoznanie ogólnej charakterystyki i zachowania stanowisk w celu określenia dalszego postępowania.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5 Galeria zdjęć: Badania archeologiczne

Jak informują badacze na wszystkich trzech wspomnianych stanowiskach znajdują się ślady osadnictwa z okresu XI-XIII w. Udało się na nich odkryć dość liczne metalowe przedmioty, świadczące o codziennych czynnościach, m.in. połowach ryb (m.in. ościenie, haczyki) czy polowaniach (grot strzały, bełt kuszy). Znaleziono także pojedyncze ozdoby. Jednak większość pozostałości to tzw. pokonsumpcyjne pozostałości, czyli kości zwierzęce i potłuczone fragmenty naczyń, świadczące o stałym użytkowaniu tych wysp (zapewne w formie mieszkalnej). Ciekawymi fragmentami są z tego okresu dna naczyń, dość często zdobione tzw. znakami garncarskimi (krzyże, różne symbole o charakterze solarnym). Pozostałości z tego czasu można wiązać z pierwszą informacją z 1208 roku dotyczącą osady Lubogoszcz oraz jezior Tuczno i Radziechowo — możliwe, że gdzieś na tych wyspach należy szukać ówczesnej Lubogoszczy.
Wyspa Kormoranów wykorzystywana (poza XI-XIII w.) także w okresach wcześniejszych, w tzw. okresie przedpiastowskim (IX-X w.), a także w pradziejach, w dobie neolitu (tu około 3 tys. lat przed Chrystusem) oraz późnej epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza (około 1 tys. lat przed Chrystusem). Z epoki brązu pochodzą pojedyncze przedmioty wykonane z brązu. Szczególnie jedna liczne ślady działalności człowieka na tej wyspie pochodzą z okresu IX-X wieku, które dostarczyły m.in. prawie całych naczyń glinianych. Istnieją przesłanki, aby podejrzewać, że w tym czasie wyspa mogła pełnić jakieś szczególne role (np. związane z pogańskim kultem).
Poza badaniami wykopaliskowymi prowadzono także prace podwodne mające na celu określenie ewentualnie zachowanych struktur drewnianych dookoła wysp. Ponadto wykonano badania okolicy dna za pomocą sonaru. Na pierwsze efekty tych prac będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.
Materiały z tegorocznych badań będą teraz analizowane i konserwowane przez specjalistów (archeologa, konserwatorów zabytków, osteologów, antropologów, archeobotaników itp.)
Dalsza ekspedycja planowana jest na przyszły rok.
Tegoroczne prace kierowane były przez Bartosza Tietza z ramienia Muzeum Ziemi Wschowskiej. Sponsorem wykopalisk jest firma Transfer Multisort Electronik. Wsparcia w pracach udzielili: Urząd Miejski w Sławie, Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku - SCKiWRatownictwo Wodne SławaWOPR Sława. Ponadto w pracach uczestniczyli wolontariusze, pomagający w pracach ziemnych i nurkowie oraz kilka osób w charakterze pracowników.
Na zdjęciach:
- Wyspa Tuczno, zdj. MZW,
- sierp z epoki brązu, zdj. MZW,
- oścień ok. XI-XIII w. zdjęcie zabytku przed konserwacją, zdj. OSMZA Głogów,
- prace podwodne, zdj. MZW,
- prace wykopaliskowe, zdj. MZW,
- znak garncarski na dnie naczynia, zdj. MZW.

Olimpiady Specjalne Polska oficjalnie otwarte

Ilustracja do informacji: Olimpiady Specjalne Polska oficjalnie otwarte
Sława kolejny raz gości młodzież z ośrodków szkolnictwa specjalnego z całego województwa lubuskiego. W ramach Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych przez dwa dni w naszym mieście rywalizować będzie kilkudziesięciu zawodników. Na Stadion Miejski im. Zbigniewa Gołembskiego w Sławie miało miejsce oficjalne otwarcie imprezy, którego dokonał Zastępca Burmistrza Sławy - Krzysztof Gruszewski.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

38 Galeria zdjęć: Olimpiady specjalne w Sławie

W trakcie ceremonii na maszt została wciągnięta flaga, a jeden z zawodników złożył ślubowanie „Pragnę zwyciężać, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku”. Słowa te przyświecają całej imprezie i dopingują uczestników podczas startów. Po części oficjalnej przyszedł czas na rywalizację sportową. Zawodnicy biorą udział w konkurencjach biegowych, skaczą w dal, rzucają piłeczką palantową i oszczepem oraz pchają kulą. Co więcej, jeśli pogoda na to pozwoli rozegrane zostaną zawody kajakowe na Jeziorze Sławskim.

Kresowa wystawa

Ilustracja do informacji: Kresowa wystawa
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Częstochowie , Burmistrz Sławy oraz Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku - SCKiW zapraszają na wystawę „Sportowy Świat Dawnego Lwowa: Ludzie i Miejsca”. Ekspozycja będzie prezentowana w remizie Ochotnicza Straż Pożarna w Sławie od 21.09.2019 do 25.09.2019 r. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1 Galeria zdjęć: Kresowa wystawa

Wystawa przypomina wybitne postacie polskiego sportu, związane z dawnym Lwowem. Przy czym ekspozycja nie skupia się wyłącznie na LKS Pogoń Lwów - Fanpage Klubu. Czas tej ekspozycji nie jest przypadkowy, w ramach gminnych biegów przełajowych w dniu 25.09.2019 r. rozegrany zostanie Bieg Orlików, w których wystartują dziewięcioletnie dzieci. W ten sposób w całym kraju organizowane są podobne przedsięwzięcia, by uczcić Lwowskie Orlęta. Dystans tego biegu wynosi 1421 metrów. W 1918 roku w obronie polskiego Lwowa zginęło 1421 dzieci, najmłodsze miało 9 lat.

Komunikat Szefa Obrony Cywilnej gminy Sława - głośna próba syren alarmowych

Ilustracja do informacji: Komunikat Szefa Obrony Cywilnej gminy Sława - głośna próba syren alarmowych
Na podstawie:
 • § 3 pkt 4,5 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r.,  Nr 96, poz. 850);
 • § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96);
 • zarządzenia Nr 0050.31.2019 Burmistrza Sławy – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Sława z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej , zarządzania kryzysowego w 2019 roku
 
w dniu 26 września 2019  r. w godzinach 12,00 – 12,30
 
na terenie Gminy Sława zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych nadających sygnał:
 • ogłoszenie alarmu
 • odwołanie alarmu
Tabelka obraz
WYCIĄG Z TABELI SYGNAŁÓW ALARMOWYCH
 
RODZAJ
ALARMU
(komunikatu)
SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU
ZACHOWANIE SIĘ LUDNOŚCI PO SYGNAŁACH ALARMOWYCH
Przy pomocy
syren
Przy pomocy rozgłośni radiowych, ośrodków TV i radiofonii przewodowej
Ogłoszenie
alarmu
 
 
   
 
 
 
 
kolor znaku
„żółty”
Modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
 
„Uwaga! Uwaga! Uwaga!
ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)
 
dla
…………………………..
dla……………………….
(nazwa miejscowości)
 1. Osoby będące w domu powinny:
  • ubrać się stosownie do warunków panujących w schronie (ukryciu);
  • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;
  • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;
  • zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami oraz w miarę możliwości koc, latarkę elektryczną itp.;
  • zawiadomić o alarmie sąsiadów;
  • pośpiesznie udać  się do najbliższego schronu (ukrycia);
 1. Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole, miejscu publicznym powinny:
  • przerwać pracę, naukę (inne czynności);
  • podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej;
 2. Osoby prowadzące pojazdy mechaniczne: powinny je zatrzymać oraz ustawić tak, aby nie blokować ciągów komunikacyjnych oraz wyjść z ukryć. Następie wraz z pasażerami udać się do najbliższego ukrycia.
 3. W porze nocnej zaciemnić wszystkie oświetlenia lub je wygasić.
 4. Po usłyszeniu sygnału alarmowego: mieszkańcy powinni włączyć odbiornik radiowy i telewizyjny na lokalne pasma, na których będą podawane zasady zachowania się i bieżące komunikaty na wypadek zaistniałych faktycznych zdarzeń.
Odwołanie alarmu
Ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: „Uwaga! Uwaga! Uwaga! odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu, itp.) ……………….. dla …………………
                                                                                                           (nazwa miejscowości)

Upamiętnili tragiczną rocznicę

Ilustracja do informacji: Upamiętnili tragiczną rocznicę
W 80. rocznicę napaści Rosji Sowieckiej na Polskę mieszkańcy Sławy spotkali się pod Pomnikiem Pamięci Narodowej, by upamiętnić wydarzenia sprzed kilkudziesięciu lat. 17 września 1939 roku, łamiąc Polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren II Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

23 Galeria zdjęć: Rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę

Konsekwencją sojuszu dwóch zbrodniczych systemów był rozbiór osamotnionej Polski. Obecni na dzisiejszym spotkaniu uczcili pamięć naszych przodków, którzy w pamiętnym wrześniu 1939 roku do końca walczyli o wolną Polskę. Krótkie wystąpienie historyczne przygotowali podopieczni sławskiej podstawówki, po nich poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

Chodnik z nową nawierzchnią

Ilustracja do informacji: Chodnik z nową nawierzchnią
W ostatnim czasie pracownicy gospodarczy Urzędu Miejskiego w Sławie przeprowadzili remont ciągu pieszego w obrębie ulicy Głogowskiej. Stare płyty chodnikowe zostały zastąpione kostką brukową, dodatkowo zamontowane zostały ławka i kosz na śmieci. Kolejnym, który doczeka się remontu będzie chodnik przy ulicy Reja. Tam również płyty zostaną wymienione na kostkę brukową.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3 Galeria zdjęć: Chodnik po remoncie

1 2 3 4 5 6 ... 197

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl